ilan-Porat-logo
04-6344150

עורך דין חוזים

עורך דין חוזים הוא הגורם המחבר בין שני צדדים שקיימת ביניהם מערכת יחסים בנושא מסוים ושזקוקים להגדרה, הסדרה וקביעה של תנאים מדויקים המבטיחים את זכויותיו של כל אחד מהצדדים. עורך הדין נדרש לפעול בהתאם לכלים משפטיים שעונים על צרכי החוזה ומטרותיו, בייחוד מצדו של הלקוח המיוצג על ידו. עורך הדין יוכל לפעול גם כגורם מגשר בהליכי גישור, פשרה ומשא ומתן בין הצדדים וכמובן לייצג את אחד מהם באופן משפטי במקרה של הפרת חוזה או התחייבות חוזית.

חוזים אישיים, מקצועיים ומסחריים נחשבים לחלק בלתי נפרד ממציאות החיים, כאשר כל אחד מאיתנו צפוי לערוך בחייו כמה וכמה חוזים בעלי השלכות חוקיות וכלכליות. מי שאחראי להתנהלות התקינה בין הצדדים האמורים בחוזה, לניסוח ולעריכת ההסכם בהתאם לכלים משפטיים ולטיפול בסוגיות שנוגעות לכל שלבי החוזה, הוא עורך דין חוזים מקצועי ומיומן המתמחה דינים אזרחיים ומסחריים. במאמר זה נציג בפניכם את עולם החוזים הסבוך מנקודת מבטם של החוק והמשפט, נבהיר אילו חוזים קיימים, מהן הנקודות שחשוב להכיר ביצירתם וכיצד מטפלים במחלוקות או בעיות בדרך לחתימה על החוזה או במקרה של הפרת חוזה.

דרכי פעולתו, מומחיותו ומאפייניו של עורך דין חוזים

חוזי העסקה, הסכמי ממון, מסמך הגנה על סימן מסחרי וזכויות יוצרים, חוזה מכר לדירה – חיינו מלאים במגוון רחב של חוזים, חלקם הגדול מתקשרים לעבודתו של עורך דין חוזים, שאמון על יצירתו של כל אחד מהם וגם אכיפתו בעת הצורך.בליבת ההתמחות של עורך דין חוזים עומדת מומחיות ובקיאות בדינים אזרחיים ומסחריים שונים. עורך הדין אמור להשתמש בידע נרחב ובניסיון עשיר שצבר, על מנת להגן כראוי על האינטרסים החשובים של לקוחותיו, בכל חוזה שעליו הם צפויים לחתום, או שנוצר מטעמם. עורך הדין מחויב גם לשליטה מוחלטת ברזי השפה העברית, מאחר ולא די בהבעת רצונותיהם וכוונותיהם של החותמים על החוזה וצריך גם לנסח אותו תחבירית ומילולית, באופן שאיננו משתמע לשתי פנים או שעשוי להיות פתוח לפרשנויות שונות.

תכונותיו של חוזה משפטי יעיל

עורך דין דיני חוזים שצבר מיומנות מקצועית טובה, יוכל לוודא שהחוזה שלפניו כולל את כל ההיבטים והמרכיבים הנדרשים ברמה חוקית ומשפטית וכן מבחינת עמדותיו ומטרותיו של הלקוח. אופן ניסוח החוזה אמור לפרט אותו כך, שלא יופיעו בו מכשולים שונים המערערים על זכויות הצדדים. האם חוזה פרטי בין שני אנשים מוכרח להיערך מול עו"ד מקצועי? כאשר מדובר בשני צדדים שאין להם מומחיות, ניסיון או ידע משפטי בדיני חוזים, המסמך שנוצר ביניהם עלול להביע בהמשך משמעויות שיפגעו באחד הצדדים או שניהם, על אחת כמה וכמה לגרום למי מהם נזקים כבדים. חלק מהותי מעבודתו של כל עו"ד חוזים יהיה להעלות על הדעת תרחישים והיבטים שונים שהצדדים לא שיערו או חשבו עליהם קודם ולספק להם את המענה המתאים במסגרת החוזה. למעשה, זהו הגורם המקצועי הבלעדי שמסוגל לעגן התחייבויות ברורות, במקביל להבטחה מוחלטת של הזכויות ובתוספת מנגנוני שיפוי ופיצוי במקרה של הפרת חוזה. כמובן שלא אחת מתרחש מצב שבמסגרתו מתעוררות מחלוקות ואפילו סכסוכים ביחס לפעולות הצדדים, מה שמחייב את עזרתו של עורך דין חוזים ממולח המלווה את הלקוח בבית המשפט ובהליכי בוררות המתאימים.

בחירת עורך דין לעריכת חוזה

ניסוח לא בהיר, מסורבל, אותיות קטנות ומכלול עצום של תנאים. כולנו נתקלנו בחוזים שכאלה לפחות פעם אחת בחיינו ועליהם התבקשנו לחתום. מאחורי כל נתון וסעיף שכזה מסתתר כמובן עולם ומלואו, שעשוי להשפיע על עתיד, חיים וגם האפשרויות האישיות הקיימות לחותם.
כמובן שחוזים והסכמים שכאלה, שכבר נכתבו ונערכו וכעת רק מחכים לחתימתו של אדם אחד, מציבים את החותם מלכתחילה בעמדת נחיתות: מאחורי אותו ההסכם עומד עורך דין חוזים שניסח אותו תוך התחשבות באינטרסים ובזכויות של בעל המסמך עצמו ושמספק לו את כל מנגנוני ההגנה הרלוונטיים במקרה של הפרת חוזה או חילוקי דעות לגביו. החותם לעומתו, לא מצויד ביועץ משפטי צמוד שיבחן את החוזה ויאשר את החתימה עליו, מה שגורם לו להסתפק ברפרוף קל על חוברת התנאים העמוסה ולקנח דין ודברים בחתימתו.
אלא שבמקרים רבים הופך עורך דין לחוזים ליישות הכרחית לחיתום החוזה ושעליה אסור לכם להתפשר. עורך הדין יבדוק לעומק את החוזה ואת כשירותו ותקינותו מבחינה חוקית, יציג לכם תובנות, השלכות והיבטים אפשריים לשלבי מימוש החוזה שעשויים להיתקל במחלוקת ואף להציע חלופות לתנאים או לסעיפים מסוימים, כך שיטיבו גם עם זכויותיכם והאינטרסים שלכם.
מסיבה זו, לא מומלץ לערוך חוזה מכר לדירה למשל ללא עו"ד מצידו של כל אחד מהצדדים, כמובן שלא לנהל חוזי השקעות, מיזוג או רכישות בעלי משמעויות והשלכות גורליות כלפי החותמים.

סוגים אפשריים של חוזים והסכמים

חוזה סודיות

חוזה סודיות מגלם בתוכו סוג של סוד מסחרי – אינפורמציה בעלת ערך (כלכלי בדרך כלל), שאם תתגלה היא עשויה לחבל בפעולות עסקיות ומסחריות, לעתים גם לפגוע בתדמיתם של בעלי החוזה. עקרונית, ניתן לומר שאותו מידע בתוך החוזה נועד כדי להשיג יתרון מסוים על פני אחרים ולכן עליו להישאר פרטי וכמוס בין הצדדים. עורך דין חוזה סודיות מנסח ועורך את החוזה באופן שימנע מהחותם להשתמש באותו המידע או לחשוף אותו ללא רשות לגורמים חיצוניים. לעתים, החיתום כולל גם התחייבות להימנע משיתוף המידע הסודי עם צד שלישי קרוב (קולגה למשל). מהו אותו מידע סודי? המידע עשוי להיות סוד מסחרי, מתכון, פטנט, טכניקת עבודה, רשימת לקוחות ועוד. חוזה הסודיות נכתב ונערך על ידי עורך דין חוזים בלבד, שכן הוא יהיה הגורם המקצועי היחידי שמעורב בנושא רגיש באופן אובייקטיבי ושמגן במכלול של דרכים אפשריות על סודיות המידע ועל המחזיקים בו. חוזה הסודיות מפרט את זהות הבעלים על אותו סוד מסחרי, את הסוד עצמו ובמשך כמה זמן הוא יישאר מוגן.

חוזה מסחרי

כמעט כל עסק, חברה, עמותה וארגון נדרשים לליווי משפטי מקצועי בנוגע למגוון סוגיות וצורות התנהלות עסקיות. עורך דין חוזים המתמחה בעריכת הסכמים מסחריים, יהיה הגורם שמטפל מצד אותו בית עסק בכל המסמכים הרלוונטיים לקידום תהליכים מסוימים. כאשר בעל הארגון מעוניין בחוזה מסוים ומפרט את מטרותיו באותו החוזה, עורך דינו אמור לספק עבורו את הרזולוציה הבאה: לשאול שאלות, להעלות תרחישים, סיטואציות והיבטים מאתגרים, עליהם יש לענות כדי להתאים במאת האחוזים את החוזה לגורם העסקי ולאינטרסים המדויקים שלו. התוצר הסופי (כלומר יצירתו של אותו חוזה מסחרי), אמור לספק את כל המעטפת הנדרשת לקיום עסקה תקינה, חוקית וכמובן כדאית. חוזים מסחריים נחלקים בתוכם למכלול רחב של סוגים, ביניהם הסכם שותפות, הסכם מייסדים, הסכמי רכישה ועוד. כל מסמך מפרט את התפקידים, ההשקעות הכספיות, חלוקת הרווחים, חזון עסקי וכן הלאה. בתחום המסחרי קיימים גם חוזים מול גורמים נוספים וחיצוניים כמו ספקים, יבואנים, חברות הפצה, חברות אחסון, שילוח, עריכת הסכמים מול לקוחות קמעונאיים, לקוחות קצה, הסכמי שיתוף פעולה לצורך קידום מוצרים או שירותים שונים, הסכמי זכיינות במסגרתם מותר לזכיין להפעיל חנות של רשת מסוימת, הסכמי פרסום, אחזקה, שכר דירה ועוד. כמובן שאחת המטרות מכל חוזה מסחרי תהיה לנסח את סעיפיו באופן ברור וחד משמעי, כדי שאם בעתיד יהיה צורך לפתוח מכל סיבה שהיא את החוזה, לא יתגלו הפתעות שלא תואמות את מהלך החשיבה של מי מהצדדים.

הסכם שותפות

הסכם שותפות הוא חוזה שבמסגרתו קיים רצון להתאגד לטובת הפקת רווחים, בדרך כלל במסגרת שיתוף פעולה עסקי מסוים. הסכם השותפות נועד למנוע פערים, מחלוקות, סכסוכים ואי הבנות שעשויים לצוץ במהלך השותפות ושיקטינו את הסיכוי לרווחים, חוסר יציבות ואי שקט נפשי. הסכמים אלה מסדירים את היחסים בין הצדדים במובן המשפטי ועל כן חשוב שמי שיפקח על יצירת החוזה, תנאיו, הגדרת כל הזכויות והחובות של כל צד יהיה עורך דין חוזים. בחוזה אמורים להיקבע גם כללים ותנאים לעניין סיום השותפות והיפרדות ממנה, מנגנונים לטיפול במחלוקות בסוגיות שלא היה להן מענה מתאים מראש וגם כללים ונהלי עבודה וביניהם מימון הפעילות, חלוקת הרווחים, חלוקת התפקידים המדויקת (לרבות הגדרת התפקיד הספציפית של כל שותף על היקף עבודתה ותחומי אחריותה), ערבויות, מכירת חלק בשותפות, פירוק השותפות, הסכם סודיות ואי תחרות. הסכם שותפים נחשב בדרך כלל לרגיש יותר מסוגים אחרים של הסכמים, משום שהוא מכיל יחסים בין אנשים שיש ביניהם היכרות מוקדמת או חליפין בדברים מסוימים, כמו קרובי משפחה, חברים ומכרים. לאור ההיכרות בין הצדדים ויחסי הקרבה, מומלץ להיעזר בעורך דין חוזים מקצועי ומנוסה לעריכת החוזה, כדי להציף מכלול של נקודות חיכוך ומחלוקות פוטנציאליות ולמצוא להן את המענה המתאים במסגרת תנאי החוזה.

הסכם פשרה

הסכם פשרה נוצר בדרך כלל כדי לטפל בסכסוך משפטי מסוים, בדרך של תקשורת וקבלת תנאים הדדית. בהסכם הפשרה לרוב נכללים ויתור על מטרות או רצונות אישיים, תוך קבלת הסכמות ותנאים שיבואו במקומם, המייצרים מצב של איזון שבו אף צד לא יטען כלפי האחר ובכך הסכסוך יסתיים. הליכי הפשרה נקבעים כאשר המצב החדש משתלם לשני הצדדים ומושג כל עוד הם יצליחו להגיע ביניהם להסכמות משותפות. בסכסוכים רבים, עצם המחלוקת התחילה מסוגיה ספציפית וייתכן שהתרחבה לעקרונות ולעניינים נוספים עם הזמן. בנקודה זו הסכסוך לרוב הופך לאמוציונלי יותר ורציונלי פחות, כך שכל צד נותר מקוטב ומבוצר בעמדתו ואיננו מסכים לויתור. על מנת ליצור הסכם פשרה יעיל בין הצדדים, יידרש תחילה הליך של גישור שבמסגרתו ינוהל מו"מ מסוים, במטרה ליצור פשרה הוגנת ולהימנע מהגעה לבית המשפט שתעלה בכסף ובזמן רבים מאוד. עורך דין לחוזים והסכמים מתבקש ללוות את הצדדים ולייעץ להם, על מנת להגיע להסכמות והפשרות המתאימות מבלי לפגוע בזכויותיהם ובאינטרסים שלהם. כאשר כל צד מיוצג ע"י עורך דין משלו, עליו לעבור לעומק על ההצעה לפשרה שמנגד ולבחון את התאמתה והאיזון שבה להסדר המוצע מצידו.

הסכם סחר

כאשר נדרשות הסכמות לגבי הגבלות או תנאים מסוימים ברמה מסחרית בינלאומית, יש ליצור הסכם סחר שקובע את כל ענייני מכסות הייבוא והייצוא, תשלומי המכס ואיכות הטובין. בהסכמים אלה נהוג לעגן מספר תנאים מרכזיים כדי לקבל הקלות במס על ייבוא מוצרים: • עמידה בכללי מקור שנקבעו בהסכם, לרבות תעודת מקור למוצר (בכפוף לקביעת כללים מתאימים להגדרתו המדויקת של מוצר מקורי) • הובלה במישרין בכפוף להסכם (כלומר משלוח ישיר עד ליעד) • קביעת פטור מתשלום המכס על סחר בטובין בין המדינות שנקבעו בהסכם ו/או המעורבות בו. • ביטול מכשולי סחר אפשריים כמו מכסות על ייבוא, היטלים, רישיונות ועוד.

חוזים והסכמים לבעלי מניות

עורך דין חוזים מאפשר להסדיר את יחסי בעלי המניות בדרך הטובה והאיכותית ביותר, תוך עמידה על הזכויות והחובות המדויקות של כל אחד מהם, במטרה למנוע מחלוקות שונות בהמשך הדרך. הסכם במניות מתייחס לסוגיות עסקיות, כלכליות ומשפטיות שנובעים מההחזקה במניות ובמסגרתו יש ליצור התחייבות (בכתב או בעל פה) כלפי כל אחד מהצדדים, מנגנון קבלת החלטות, אופן ניהול החברה ומינוי הדירקטורים שלה, קביעת נהלים לסיטואציות של הפרת חוזה מצד אחד מבעלי המניות או פירוק, זכויות המיעוט או הוטו בחברה, סעיפי אי תחרות, חלוקת רווחים ועוד. חשוב להבהיר שאמנם ניתן להשתמש בתבנית הסכמים מוכנה שנמצאת ברשת, אך היא איננה מביאה בחשבון פרמטרים ספציפיים בחיי הארגון שצריך להתייחס אליהם ובראשם אילוצים, אינטרסים ומטרות מהותיות. כמובן שכל אי דיוק בניסוח החוזה או בחוסר התייחסות בו לפרטים מהסוג הזה, עשויים להציב בפני החברה בעיות ניהוליות קשות כבר בעתיד הקרוב.

חוזה הפצה

דיני מסחר נשענים ברובם הגדול על החוזה שהתקיים בין שני צדדים, המהווה לעתים הסכם הפצה. מדובר בהסכם שנועד להסדיר את מערכת היחסים המסחרית בין ספקים, יצרנים ומפיצים ולקדם את הפעילות העסקית ביניהם. עורך דין הסכם הפצה נדרש לכלול בחוזה מספר היבטים חשובים וביניהם תקופת ההסכם, תנאי בלעדיות (למשל הגבלה לאזור ההפצה), דרישה לרכישת כמויות מינימום, דרכי ההתנהלות המסחרית בין ספק ומפיץ (מכירה או קונסיגנציה), קביעת מחירים ותנאי תשלום, אחריות על תיקונים, תמיכה טכנית, תביעות צד ג' או מצד לקוחות, ביטוח, רישיון שימוש בסימן מסחרי/ מותג/ פטנט ועוד. ניתן להבין שחוזי הפצה מכילים בתוכם מורכבות רבה ועל כן נדרש להם עורך דין חוזים מיומן שיכול להתחשב במכלול הפרמטרים ההכרחיים ולהתאים את ההסכם למטרות העסקיות של הצדדים. כמובן שההסכם אמור ליצור גם חשיפה מצומצמת ככל הניתן לנזקים ועניינים משפטיים, לרבות כאלה שהתרחשו שלא ממצבים שניתן היה לחזות בתחילת ההתקשרות.

הסכם אי תחרות

הסכם אי תחרות (נקרא גם: אי תחרותיות) הוא מעין מסמך המפרט את הגבלותיו של החותם, ביחס ליכולתו להתחרות בתחומי פעילות מסוימים כפי שנקבעו ופורטו בו. הסכמי אי תחרות מתייחסים לכל תחומי הפעילות ומגדירים תנאים והשלכות להפרת חוזה, שנועדו למנוע מהחותם החשוף למידע רגיש להעביר או להשתמש בניסיון וידע שצבר לאורך פעילותו בחברה, או את הגישה שניתנה לו מהחברה לטובת עסק מתחרה. לעתים הסכם אי תחרות מופיע כנספח לחתימה בתוך חוזה העסקה. מכיוון שהסכם אי תחרות נובע מהצורך להגן על שותפים או מעסיקים שמחזיקים במידע רגיש ולאפשר להם להשתמש בו כדי להכשיר צוות מקצועי בלא חשש שיועבר למתחרים, חשוב שעורך דין חוזים מקצועי ילווה את עריכת ההסכם ויכלול בו היבטים ששומרים על האינטרסים המיוחדים של הארגון ובעליו. מסמך זה מעניק שקט וביטחון, כמו גם הגנה משפטית לחברות, מייסדים, יזמים ושותפים רבים. עורך דין לחוזים והסכמים יכול לנסח הסכם אי תחרות גם כלפי הסוגיות הבאות: • אי תחרות בין יזמים – כאשר יזמים או בעלי הכשרה וניסיון מסוימים מאגדים ביניהם כוחות לכדי שיתוף פעולה, הסכם אי תחרות ביניהם יביע בדרך כלל תקופת "צינון" שבמסגרתה אין לפעול באותה תקופה מול גורם מתחרה, כאשר השותפות מגיעה לסיומה. • אי תחרות במתן שירות – חברה שמעסיקה גורם חיצוני (פרזנטור למשל), תוכל להחתים אותו על הסכם אי תחרות המונע ממנו לפעול באופן זהה מול מתחרים. • אי תחרות תעסוקתית – עובדים חדשים שנדרשים להכשרה מקצועית ספציפית ויקרה בה הם חשופים למידע רגיש, נדרשים להסכם זה ככל שהם עשויים לפגוע בחברה אם ישתפו פעולה עם מתחרים או שיעברו אליהם.

הפרת חוזה – כיצד לפעול והאם עורך דין חוזים מסוגל לעזור?

כל חוזה או הסכם, מכל סוג, עלול להיתקל בהפרה מצד אחד החותמים עליו, במסגרתה הופרה התחייבות ספציפית האמורה בו, או שבוצעה פעולה שאיננה תואמת את תנאי החוזה עצמו. על פי חוק החוזים (התשל"א, 1970), קיימים מספר אמצעים משפטיים המאפשרים לצד הנפגע להתמודד, כאשר הופר כלפיו חוזה או הסכם מסוים, או חלק ממנו. תחילה יש להכיר במי שהופר כלפיו החוזה כנפגע, כלומר מי שהיה צד לחוזה ושנפגע מעצם הפרת ההתחייבויות בו, שהיו שמורות לצד השני. במקרה כזה רשאי הנפגע לתבוע בבית המשפט ולדרוש באחד משני סעדים מרכזיים: • אכיפת חוזה – במצב זה לא קיים רצון לבטל את החוזה, אלא להמשיך לקיים אותו. לפיכך יש לעתור לבית המשפט באמצעות עורך דין חוזים ולקבל פסק דין שלפיו יאושר לאכוף את החוזה בדרכים מתאימות. בית המשפט עשוי גם לדחות את הבקשה, ככל שהחוזה לא ניתן עוד לביצוע (למשל כאשר לא ניתן לאתר את הבעלים) או אם היא כופה על הצד השני לבצע שירות או עבודה אישיים. • ביטול חוזה – בית המשפט יאשר את ביטול החוזה כאשר התקיימה הפרה יסודית, כלומר מצב של הפרה שאם היה ידוע שתתרחש, הייתה מונעת את חיתום החוזה מלכתחילה. לחילופין, מצב של הפרה יסודית עשוי להוות גם הגדרה חוזית, כלומר סעיף שהוגדר ככזה באופן מפורש. ביטול עשוי להתרחש גם אם בית המשפט מתיר תחילה אכיפה לחוזה, אך משאינה מבוצעת בהתאם לתנאים שנקבעו, תביא לביטול מוחלט.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

שירותים

Matan Zruya
Matan Zruya
Read More
Ilan and team were knowledgeable and responsive, working with them was a pleasure and I’ll definitely use their services again.
Yotam Berkovitz
Yotam Berkovitz
Read More
צוות משפטי מעולה. כיף לעבוד עם המשרד של אילן, זמינים ומקצועיים.
שקד כהן גורפינקל
שקד כהן גורפינקל
Read More
עו"ד טל פורת ליוותה אותנו בתהליך הקנייה במסירות וסבלנות. הרגשנו בידיים מקצועיות ובטוחות לאורך כל התהליך ובמהלך המשא ומתן. שמו של המשרד צועד לפניו, וצוות המשרד כולו נגיש ונותן מענה מיידי. מומלץ בחום
Previous
Next
יפויי כח מתמשך מדריך [מעודכן 2021]​
עורך-דין-חוזים

לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!

שירותים

Skip to content