ilan-Porat-logo
04-6344150

צוואה בכתב יד

הצוואה בכתב יד היא מסמך מיוחד במינו שנכתב על ידי המצווה ובו הנחיות לגבי החלוקה של הרכוש שלו לאחר פטירתו, בהתאם לחוק הירושה. הסיכון המשמעותי של הליכים של התנגדות וביטול צוואה בכתב יד הוא ניסוח פתוח לפרשנויות של הרצון של המנוח, בפרט בעקבות העובדה שהצוואה לא כותבת על ידי עורך דין מנוסה בנושא, והיא עלולה להכיל שגיאות ובעיות פוטנציאליות. כתיבת צוואה בכתב יד על ידי בנאדם שאינו מקצועי יכולה להעמיד לדיון את רצונו האמתי. עם זאת, בסוף היום, השאלה המרכזית שבית המשפט צריך לענות עליה היא האם הנוסח של הצוואה בכתב יד משקף אמתה אמיתית שנעשתה במודעות מלאה של המצווה. למידע נוסף על משמעויות דיני הראיות בעימותים ירושה, אנא בחנו בקישור שבהמשך.

מרכיבים תהליכיים של צוואות בכתב יד

כפי שנודע, קיימות דרישות מינימליות לכל צוואה בישראל, שהן מרכיבים הבסיסיים של הצוואה. במקרה שבו המסמך אינו מכיל את אלה, זה אינו מכיר בו כצוואה, ולא ניתן להפוך אותו למסמך צוואה תקני. סעיף 19 של חוק הירושה מציין ששלושת מרכיבי היסוד של הצוואה בכתב יד הם: התוכן שכולו כתוב בידו של המצווה, התאריך, והחתימה של המצווה. לפי סעיף 25 של חוק הירושה, המרכיב המרכזי בצוואה בכתב יד הוא שכל תוכנה צריכה להיות רשומה בכתב ידו של המצווה. זאת אומרת, שתאריך הצוואה וחתימת המצווה אינם מהווים מרכיבים תהליכיים חיוניים וניתן לתקן את הפגם שבהם, אך הרישום של הצוואה בכתב ידו של המנוח הוא תנאי שאי אפשר להזניח, מכיוון שהכתב היד הוא הגישה החשובה ביותר לאמת הצוואה (פרשת קניג).

תרגום והגשמה של צוואה בכתב יד

הצוואה, בין אם מדובר במסגרת שלה או בטקסט המפורט שלה, מתפתחת על פי תשתית משפטית מעוצבת. בהתאם לחוק הירושה בסעיף 54(ג), נקבע כי לא נדרשת שפת ציווי מסויימת כדי להביע צוואה; היא יכולה להיעשות באמצעות מתנה, מחילה, הודאה, או כל תרגום אחר. בנוסף, סעיף 40 של חוק הירושה מגדיר שאין חובה להציג את כל נכסי המנוח בצוואה שלו, ולכן, צוואה המקצה את הירושה של חלק מהנכסים בלבד לא תשפיע על חוקיותה. מנקודת מבט של בית המשפט, התוכן הממוסגר בצוואה בכתב יד אינו נחשב למרכיב בלתי נפרד, והמטרה העליונה היא לשמר את רצונו של המצווה, גם אם הנוסח אינו מוגדר במילים מדויקות.

יתרונות החברה

vectorpaint
Icon-letter
peoples-icon

45 שנות ניסיון

התאמת אישית של הצוואה לרצונות המוריש

ליווי אישי

עם למעלה מ-45 שנות ניסיון בדיני צוואות וירושה, למשרד אילן פורת ושות' רקורד מוכח של מומחיות והצלחה בסיוע ללקוחות.

אנו מקפידים להתאים את הצוואה לרצונותיו הספציפיים של המוריש, תוך התחשבות בנסיבותיו הייחודיות, בדינמיקה המשפחתית ובנכסי העיזבון לצורך תכנון ירושה מקיף ומותאם אישית.

הצוות שלנו מעניק ליווי ותמיכה בהתאמה אישית לאורך כל התהליך של עריכת צוואות, ופתרון סכסוכי ירושה, תוך גישה אישית רגישה וקשובה לצרכי לקוחותינו.

אתגרים והתנגדויות בהכנת צוואה בכתב יד

עומס ההוכחה שהצוואה בכתב יד היא תקפה, מוטל על הטובע שמבקש לאשר את חוקיותה. במקרים שבהם הצוואה מוכנה באופן פרטי על ידי המוריש, ללא נוכחות עדים, ישנם מקרים רבים בהם מוצגות השפעות לא הוגנות, התערבות בתהליך הכתיבה של הצוואה, זיוף בכתב יד או בחתימת הצווה, כל אלו במטרה לבטל את הצוואה. בעיות נוספות שנובעות ממקרים כאלו כוללות נוסח צוואה מבלבל ולא מוחלט, חוסר חתימה או תאריך, או שאין מוזכר שמדובר ב"צוואה". נסיבות מסוימות עלולות להוביל לחשדות בנוגע לכתיבת הצוואה בכתב יד, במיוחד כאשר מדובר במצבו של הצווה בתקופה בה הצוואה נכתבה.

תהליך אימות גמירות הדעת בצוואה מעשית

כדי לוודא את הצוואה שנכתבה בידיו של המצווה, קיימת תהליך אובייקטיבי המתמקד באינדיקציות מוחשיות. נדרש מסמך הכתוב באופן מלא בכתב יד המצווה, עם תאריך וחתימה – כאלו הם מדדים המעידים על הביטחון בהחלטתו של המצווה. במקרה של פגמים במסמך, בית המשפט יקיים בדיקה בהתאם לחוק הירושה, באמצעות מארג קריטריונים הנקבעים בפסיקה רחבה על הנושא. בהנחה שיש טענה לביטול הצוואה הכתובה ביד, יתבצע תחילה פירוש לסעיף 25 של החוק, בהתאם לנסיבות המקרה המסוים.

צוואה מעשית: פסיקות ודינים

חיבור צוואה בעדים ובכתב יד

אישור צוואה הנכתבה בכתב יד על מסמך מסוים, שטובע כמכתב לעורך הדין של הנפטרת, ושמכיל הדרכות על חלוקת הנכסים שלה, הוא מעין תרגיל של ניתוח נכונות. חשוב לזכור שהמסמך מכיל הוראות ממוחשבות איך לחלק את נכסי הנפטרת, והשפה העיקרית שלו היא בניגוד להוראות צוואה בכתב יד טיפוסי, כוללת אף התייחסות למצבה הרגשי של הנפטרת ונימוק מוחלט לחיסול בנה מהירושה שלה. נעשה ברור שהפרט "אני כותבת את המילים האלו במצב סביר…" הוא בדרך כלל משפט שמצווה נכתב "כדי להדגיש שצריך להתייחס באמת להוראותיו" ושהמסמך מכיל את כל האלמנטים הנדרשים לצוואה מסוג זה.

בנוסף, הוכרע שתוית שהנפטרת נתנה, ובה מגוון עצות ליורשים על איך לנהל את חייהם מבחינה כלכלית, מבלי שהעצות מכילות הוראות ממוחשבות לחלוקת נכסים, אינה מקיימת תנאים לצוואה בכתב יד. הסיבה לכך היא שהתוית חסרה את ה"אישיות הצוואתית" שצריכה להיות מרכיב מרכזי של המסמך הצוואתי.

מקום החתימה בדף הצוואה

המיקום של החתימה על הדף אינו משנה, אפילו אם המצווה חתם רק על הדף האחרון. עם זאת, החלטה אחרת קבעה שהעדר חתימה על כל דף בצוואה יכול ליצור ספקות בתוקף הצוואה, במקרה שישנם עובדות נוספות התומכות בכך. יחד עם זאת, אם המצווה חתם על הדף האחרון, הוא מקיים את התנאי.

דרישת החתימה בצוואה הכתובה ביד: מורכבות ופתרונות

לא ניתן להתעלם ממרכיב החתימה בצוואה, אך המיקום שלה אינו נקוב בדיוק. המחוקק לא הקפיד להגדיר את המקום הספציפי של החתימה על הצוואה, ובכך, אף במקרה של חתימה חסרה, ניתן לתקן את המצב מאחר והחתימה אינה מרכיב חיוני בצוואה.

במקרה שבו הצוואה מורכבת ממספר דפים, בית המשפט יכול לכשר צוואה שבה הדף הראשון מכיל הוראות מהותיות אך חסר החתימה, בזמן שהדף השני מציג את המצווה וחתימתו.

אמתיות מסמך צוואה מרובה דפים, אשר לא חתום כפי הנהוג על כל הדפים, ונסיבות המקרה המשלימות, חייבות להיות מוחלטות, בהירות וללא ספק, וללא מקום לחשש של משהו חשוד.

חשוב להדגיש שכאשר אנו כותבים צוואה בכתב יד, עלינו להתמקד באלמנטים החיוניים של המסמך, והחתימה היא אחד מהם. בין אם אנו מציגים דוגמת צוואה בכתב יד, או מתעסקים בתיקון או ביטול צוואה בכתב יד, יש לזכור את הכלל הזה.

מרכז החשיבות של התאריך בצוואה הכתובה ביד

התאריך הוא אחד מהאיברים המחזקים את האמינות של הצוואה, ולכן, החסר שלו מוביל לתוצאות משמעותיות, חסר של התאריך והחתימה מבטל את הצוואה הכתובה ביד במלואה. מצד שני, פסיקות מסויימות של בתי המשפט הגישו את התפיסה שהצוואה עדיין יכולה להישמר גם אם אינה נושאת תאריך או שהתאריך שהופיע עליה שגוי ואינו תואם את הזמן בו היא נכתבה (בהנחה שבית המשפט שוכנע באמינות המסמך).

בתי המשפט מציינים שיש הבדל מוחלט בין פגם בתאריך לבין העדרו. טעות שנעשתה בתאריך של הצוואה היא פגם שניתן לתיקון, אך החסרון של תאריך כלל, הוא בעיה מהותית יותר שהיא מעידה על אי-השלמות בניסיון היצירה של הצוואה.

תאריכים מרובים בצוואות מיד עט

אין לראות בכתיבת צוואות בכתב יד שנכתבו במספר תאריכים שונים כמגומתות. באפשרותו של המצווה להקדיש להכנת הצוואה מספר מועדים, ואין דרישה שהצוואה תיערך בבת אחת. על פי הדין, הכתיבה של הצוואה אינה מוגבלת ליום אחד.

צוואה הדדית מיד עט של בן זוג

דרישת הכתב יד האישי היא חיונית, כי אי אפשר לחתום צוואה משותפת (והדדית) שכתב בעטו האישי של אחד מהמצווים בלבד. אף על פי כך, אפשר להכין שתי צוואות בכתב יד במסמך אחד, כל עוד כל אחת מהן נכתבה בכתב יד המצווה, מה שמאפשר להכין צוואה הדדית בכתב יד, ובתנאי שכל מצווה יקפיד לכתוב את הצוואה שלו בכתב ידו. לא אפשר להתייחס למסמך כצוואה שאינה מעורכת בכתב ידו של המצווה גם אם בן זוגו כתב את הצוואה.

נקבע כי הקמת צוואות הדדיות לא מאפשרת להתעלם מכללי הצורה. בית המשפט דחה את הטענה שהפקדת הצוואה לפי סעיף 21 של חוק הירושה מרפאה את החסר בכתב ידו של המצווה, מאחר שלפי הסעיף, ההפקדה היא רק ראיה נוספת שמדובר בצוואת המנוח ואינה מחליפה את הראיה שהצוואה היא אמתית ושהמנוח ידע את מה שהוא עושה.

צוואות בכתב יד והמשמעות שלהן

חידושים עצומים חוקקו בשאלת הכתב של הצוואה. מתוך העמדה הקיימת, שהמצווה חייב לחתום את הצוואה בכתב ידו עצמו, על פי סעיף 25(ב)(1) של חוק הירושה.אך, פסק הדין מירב החליט שמסמך המכיל הוראות שהמצווה רשם על מה לעשות עם נכסיו לאחר מותו, יכול להיות חוקי אם רק חלק מהמסמך נכתב בכתב ידו של המצווה המנוח. הפסק הדין מתבסס על סעיף 38(ב') של חוק הירושה, המתיר ביטול של חלק מהצוואה וקיום של שאר הוראותיה בצורה חלקית. סיטואציה כזו יכולה להתרחש אם החלק מהמסמך שנכתב בכתב ידו של המצווה מכיל את כל הדרישות שנקבעות לצוואה בכתב יד, וניתן להבין ממנו בבירור מה הכוונה של המצווה ומה הוא החליט לצוות.

תפקיד ההדפסה בצוואות

הבית המשפט החליט שאין פגם בהוראות שנכתבו בהדפסה שהן לא מובנות ללא קשר להוראות שנכתבו בכתב יד, מאחר שעל פי סעיף 54(א') של חוק הירושה, אפשר להביא לקיום של צוואה שזקוקה לפרשנות, "…בהנחה של דעת המצווה כפי שמתפרשת מהצוואה, ואם לא מתפרשת ממנה – כפי שמתפרשת מהנסיבות". מכאן שתוצאת האימות שהצוואה לא נכתבה באופן מלא בכתב יד המצווה תהיה ביטול הצוואה, ללא האפשרות לתיקון, אך זה לא מנע שהצוואה שנכתבה בכתב יד תכיל גם מילים שהודפסו, שמשמשות לפרשנות הצוואה.

מהווה ומקנה תיקון לצוואה שנכתבה ביד

אמנם אין איסור משפטי לשנות או לתקן צוואה שהופקה בכתב יד, נכון יותר להתייחס בזהירות לפעולה זו. האינפורמליות שמלווה את הצוואה מסוג זה, יכולה להסבך ולהכביר את הקושי בהבנת מטרת התיקון ומה ניסה המצווה להעביר.

אנחנו ממליצים להקפיד על הדרך הטובה והמדויקת ביותר לתיקון הצוואה – וזו באמצעות עורך דין מיומן בתחום הירושות. במשרד אילן פורת ושות', אנו עוזרים לכם ליצור צוואה, כך שכוונת המצווה תתגשם באופן ממוקד וברור.

לעתים, אנו ממליצים לבטל את הצוואה המקורית שנכתבה ביד ולכתוב אחת חדשה, כדי למנוע בלבול וקשיים עתידיים בהתנגדות לצוואה. בין אם אתם מחפשים דוגמא לצוואה בכתב יד, או שאתם צריכים לדעת איך לכתוב צוואה בכתב יד, או שאתם רוצים נוסח לצוואה בכתב יד – אנחנו כאן לשירותכם.

צוואה בכתב יד משקפת את רצונו האחרון של המצווה באופן מדויק ומפורט, ויכולה להכיל מגוון נרחב של הוראות ורצונות. זה מאפשר למצווה להביע את רצונו בצורה מובנת לכל, מה שמקנה לכך ערך משפטי. חשוב לדעת שהחוק מתיר לכתוב צוואה בכתב יד, אך הוא מחייב שהצוואה תהיה ברורה, מפורטת ובלתי פתוחה לפרשנות. אנחנו מספקים את הידע והתמיכה הנדרשים להבטיח שרצונך ימומש במידת הצורך.
כן, אפשר לתקן צוואה בכתב יד. זה יכול להכיל שינויים בחלוקת הרכוש, בחירת קיים לצוואה, שינוי באחריות החינוך לילדים, ועוד. כדי להבטיח שהתיקון מתאים למטרה שלו ואינו משנה את הרצון האמיתי של המצווה, מומלץ לבצע אותו בכתב ולהסביר במילים ברורות מדוע בוצע השינוי.
כתיבת צוואה בכתב יד ללא עדים יכולה להיות תהליך מסובך, שכן היא יכולה להציב שאלות בנוגע לחילופים בין צוואה זו לצוואות אחרות, או לגבי חוקיותה. לכן, מומלץ לעקוב אחרי כמה עקרונות: הצוואה צריכה להיות ברורה ומפורטת, לא להשאיר מקום לפרשנויות שונות, ולהוסיף את התאריך בכתב יד.
ביטול צוואה בכתב יד ניתן לביצוע באופן משפטי, והתהליך יכול להיות מורכב ומסובך. יתכן ותידרש להוכיח את הרצון שלך לבטל את הצוואה, או להפגיש תנאים משפטיים מסוימים. כמו כן, הצוואה המבוטלת יכולה להשפיע על צוואות אחרות שכתבת, כך שחשוב להתייעץ במומחה לפני שאתה מבצע שינויים כאלה.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע נוסף

שרון אברהמי
שרון אברהמי
Read More
כאשר הגיע הזמן לטפל בנושא הירושה של משפחתנו, היינו מחפשים את העורך דין המוביל בתחום. על פי המלצות, פנינו למשרד של אילן פורת ושות' ואנחנו מרוצים מאוד מההחלטה שלנו. התמיכה של הצוות במשרד היתה מעולה, והם עזרו לנו לעבור את התהליך בצורה חלקה ואפקטיבית.
מרים לוי
מרים לוי
Read More
מאוד אהבתי את העבודה של אילן פורת. הם בילו איתנו הרבה זמן, סידרו את כל השאלות שלנו והוכיחו לנו שהם באמת מחויבים ללקוחות שלהם. הם עזרו לנו להבין את כל האפשרויות שלנו ולקבל החלטה מושכלת.
יוסף כהן
יוסף כהן
Read More
המשרד של אילן פורת ושות' עזר לנו לנהל את תהליך הירושה שלנו בצורה מקצועית ואנושית. הם הסבירו לנו את כל הפרטים בצורה בהירה ובהבנה, ועשו את כל שביכולתם להקל עלינו בתהליך המורכב הזה. אנחנו מודים להם על המסירות והמחויבות.
יפויי כח מתמשך מדריך [מעודכן 2021]​
עורך-דין-חוזים

לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!

Skip to content