ilan-Porat-logo
04-6344150

צוואה נוטריונית

נרגשים לספק לכם מדריך משפטי מקיף בנוגע להפקדת צוואה נוטריונית, שהיא אחת מדרכים החוקיות הארבע ליצירת צוואה על פי החוק הישראלי.

לפי המשפט הישראלי, הנוטריון מקבל אותו מעמד כמו רשות משפטית; כך שכל צוואה שנכתבה בנוכחות נוטריון נחשבת, בעצם, כצוואה שנכתבה בנוכחות רשות (או, כדי לפשט את הדברים – כאילו כתבתם אותה בפני שופט).

במדור זה, נכנס לעובי הקורה בנושאים כמו: מהי צוואה נוטריונית? מהם היתרונות של צוואה נוטריונית? אילו שלבים נדרשים לעבור כדי לכתוב צוואה נוטריונית? ועוד.

נקדיש תשומת לב גם לנוגע לחקיקה הקשורה להפקדת צוואה נוטריונית, ובכך נכלול:

 • חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976
 • תקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977
 • חוק הירושה, תשכ"ה-1965
 • תקנות הירושה, תשנ"ח-1998
 • כאשר סעיף 19 של חוק הנוטריונים קובע שאישור נוטריוני מהווה ראיה חוקית, הנחת חשד הוא לא משהו שיקלע בקלות לביטול צוואה נוטריונית. זו גם סיבה מרכזית (בין השאר) לבחירה בכתיבת צוואה נוטריונית כאשר מדובר בעניין חשוב ורגיש כזה.

אנו מחפשים להציע לכם ערך אמיתי, ובכל שאלה או בקשה בתחום הצוואות, אנו כאן לשירותכם.

מהי צוואה נוטריונית?

הצוואה נוטריונית היא סוג של צוואה שנכתבה על ידי נוטריון. עריכת צוואה נוטריונית נחשבת כפי שצוינה בחוק הירושה, תשכ"ה-1965, כ'צוואה בפני רשות'.

לפי סעיף 22 של חוק הירושה:

“22. צוואה בפני רשות (תיקון: תשל”ו, תשנ”ה, תשנ”ח).

(א) צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי-המצווה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר בית-דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי-הצוואה בכתב, על-ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה, רשם או חבר בית הדין הדתי כאמור.

(ב) דברי-הצוואה כפי שנרשמו על-ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית-הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

(ג) נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.

(ד) במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על-ידי המצווה עצמו.

(ה) צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לענייני ירושה.

(ו) צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשייה ומקומה.

(ז) לעניין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט."

יתרונות החברה

vectorpaint
Icon-letter
peoples-icon

45 שנות ניסיון​

התאמת אישית של הצוואה לרצונות המוריש​

ליווי אישי​

עם למעלה מ-45 שנות ניסיון בדיני צוואות וירושה, למשרד אילן פורת ושות' רקורד מוכח של מומחיות והצלחה בסיוע ללקוחות.​

אנו מקפידים להתאים את הצוואה לרצונותיו הספציפיים של המוריש, תוך התחשבות בנסיבותיו הייחודיות, בדינמיקה המשפחתית ובנכסי העיזבון לצורך תכנון ירושה מקיף ומותאם אישית.​

הצוות שלנו מעניק ליווי ותמיכה בהתאמה אישית לאורך כל התהליך של עריכת צוואות, ופתרון סכסוכי ירושה, תוך גישה אישית רגישה וקשובה לצרכי לקוחותינו.​

איזה יתרון יש לצוואה נוטריונית?

מהי צוואה נוטריונית? באופן פשוט, היא צוואה שאושרה על ידי נוטריון, ובכך יש לה כוח משפטי מיוחד. על פי סעיף 19 של חוק הנוטריונים, אישור נוטריוני נחשב לראיה מספקת בכל תיק משפטי, ואין צורך בכל ראיה נוספת.

אילו היתרונות נוספים יש לצוואה נוטריונית?

עריכת צוואה נוטריונית באמצעות מספקת ודאות גבוהה לתוקף המשפטי של הצוואה. זה גם מפחית את הסיכון להפקדת צוואה נוטריונית או לביטול צוואה נוטריונית בפועל, כך שהמשפט יפסול פחות סיכויים את הצוואה בעתיד.

איך מתנהל תהליך עריכת הצוואה?

יש לקבוע פגישה מראש במשרדנו ולהביא אתכם את הצוואה שנוסחה (עדיף על ידי עורך דין מומחה בצוואות) ותעודה מזהה. הנוטריון יוודא את זהות המצווה, יקרא לו את הצוואה ויונה את זהותו באמצעות התעודה המזהה, כפי שצוין באישור הנוטריוני.

מהם החובות של הנוטריון בעת עריכת הצוואה?

הנוטריון ישיב עם המצווה ויונה את הבנתו המשפטית של הצוואה. אישור צוואה נוטריונית יינתן רק לאחר שהנוטריון משתכנע שהמצווה חתם בהבנה מלאה וברצון חופשי, ללא לחץ חיצוני או השפעה בלתי הוגנת.

בטרם אישור נוטריוני של כתיבת צוואה, התקנות הנוטריוניות דורשות מהנוטריון לעבור תהליך מסודר הכולל ארבעה שלבים חשובים:

 • אימות זהות המציב.
 • אימות הרצון החופשי והמלא של המציב.
 • בחינת הבנת המציב של תכני הסעיפים השונים בצוואה, ובכלל זה המשמעויות והתוצאות שלהם.
 • ודאות הכשירות המשפטית של המציב (למשל, שאינו פסול).

כל הנקודות האלה נמצאות תחת אחריותו של הנוטריון ונתונות לשיקול דעתו. יש לשים לב כי קיימות מספר דרכים לביצוע זה; למשל: פגישה פרטית בין הנוטריון למציב בלבד, שאלות פתוחות למציב כדי להתרשם מתשובותיו, בקשה שהמציב יציג אישור רפואי רלוונטי (במידת הצורך – כמו חוות דעת פסיכיאטרית), ועוד.

אופן עריכת אישור כתיבת צוואה נוטריונית

כתיבת צוואה בפני נוטריון יכולה להתבצע באחת משתי הדרכים הבאות:

 • האופציה הראשונה: המציב יכול להגיד את הוראות צוואתו בפני הנוטריון, שיקליט אותן באופן מדויק ומלא.
 • האופציה השנייה: המציב יכול למסור לנוטריון מסמך כתוב של צוואה.
 • הנוטריון יקרא את הצוואה בפני המציב ובסיום המציב יהצהיר בפני הנוטריון כי זו הצוואה שלו.

לחלופין, המציב יכול לקרוא את הצוואה בעצמו בפני הנוטריון ולהצהיר בסיום כי זו הצוואה שלו.

לאחר מכן, המציב יחתום על הצוואה בפני הנוטריון (במספר עותקים לפי בקשת הלקוח).

הפקדת צוואה נוטריונית ורישומה

אישור נוטריוני של פעולת כתיבת צוואה נוטריונית חייב להתבצע על טופס בפורמט מסוים המצוי בתוספת השנייה לתקנות הנוטריונים (טופס מספר 13).

הנוטריון יציין באישורו כי הוראות הצוואה נקראו על ידי הנוטריון או על ידי המציב בפני הנוטריון, וכי המציב הצהיר כי זו הצוואה האחרונה שלו.

חובת הנוטריון היא לסמן את הצוואה (באות או במספר) ולחתום על כל עמוד ועמוד של הצוואה (בכתב ידו, במציאות חותמת נוטריון). הנוטריון יצרף את הצוואה לאישור הנוטריוני ויחבר אותם באמצעות סרט או חוט. את האישור הנוטריוני והצוואה יפקיד הנוטריון ברפוסיטוריון הצוואות.

עבודת הנוטריון לא מסתיימת במסירת האישור הנוטריוני ללקוח. יש לנוטריון לשמור את העותק הרשמי של האישור, יחד עם צילום תעודת זהות של המצווה וכל תעודה רפואית שנמסרה לו.

מעבר לכך, בסיום נפקת האישור הנוטריוני, הנוטריון ירשום את פרטי העסקה בדפטר הנוטריונים שלו. כל הפרטים הקשורים לצוואה הנוטריונית ייכנסו לארכיון הנוטריון, שבו הוא יציין את תאריך האישור, המספר הסידורי, ושם המצווה.

לגבי הפקדת צוואה נוטריונית ברשם הירושות, הנוטריון יעצים ללקוח על האופציה הזו. יש לזכור שהנוטריון אינו רשאי לבצע את הפקדה זו בשם המצווה; זהו פריבילגיה של המצווה בלבד.

בנוגע לשמירת צוואה נוטריונית, הנוטריון ישמור את האישור הנוטריוני באופן סודי ומאובטח. ככל שהמצווה עדיין בחיים, לא יינתן צילום של האישור לאף אחד אחר.

אם המצווה יחליט לקחת עותק של האישור הנוטריוני בעתיד, הנוטריון יספק לו עותק נוטריוני מאושר ולא את העותק המקורי.

אמנם הנוטריון ישמור על סודיות התהליך, כולל תוכן הצוואה והפרטים של המצווה, בהתאם לחובות הנאמנות והחיסיון המחייבים על יחסי עורך דין ולקוח.

בנוסף להעברת עותקים מאושרים של הצוואה הנוטריונית ללקוח, הנוטריון ישמר עותק ראשוני של האישור בקובץ האישי שלו. לאותו קובץ יתווסף גם צילום של תעודת הזיהוי של המצווה, ובמקרה וניתנה תעודה רפואית, עותק שלה ייכנס גם לקובץ.

לאחר הנפקת האישור לצוואה הנוטריונית, הנוטריון ירשום את פרטי הפעולה והמספר הייחודי שלה ברישום הנוטריונים שהוא מנהל. כמו כן, הצוואה המאושרת תישמר באוסף הצוואות הנוטריוניות שברשות הנוטריון, שבו הוא מתעד את כל הפרטים הקשורים לצוואות הנוטריוניות שנעשו לפניו, כולל תאריך האישור, המספר הסידורי, ושם המצווה.

נתינת צוואה נוטריונית למצווה

בשלב הסופי של התהליך, הנוטריון מחייב להעביר את האישור הנוטריוני של כתיבת הצוואה לידי המצווה.

הנוטריון חייב לעדכן את הלקוח גם לגבי אפשרות הפקדת הצוואה ברשם הירושות.

בנוגע לנקודה זו, חשוב לדעת שהפקדת צוואה היא פעולה אישית, ולכן הנוטריון אינו מורשה להפקיד את הצוואה בשמו של המצווה, אלא המצווה עצמו היחיד שמורשה לבצע את ההפקדה.

אתם מוזמנים לקרוא בנפרד על הפקדת צוואה נוטריונית.

אחזקת צוואה נוטריונית

הנוטריון מחויב לשמור על עותק מקורי של כל אישור נוטריוני שהוא מבצע.

הנושא הזה מתואם במסגרת תקנה 22 של התקנות, וגם בהתאם לכללים כלליים של לשכת עורכי הדין (אחזקת חומר ארכיוני במשרדי עורכי הדין, תשל"א-1971).

אם המצווה יבקש בעתיד מהנוטריון לקבל עותק של האישור הנוטריוני, הנוטריון לא יספק לו את העותק המקורי, אלא עותק נוטריוני מאושר של אישור כתיבת הצוואה השמור אצלו.

בנוסף, העובדה שהנוטריון ביצע אישור כתיבת צוואה נוטריונית למצווה, וכמו כן את תוכן הצוואה – נשמרים בסודיות על ידי הנוטריון כל עוד המצווה חי (על פי חובת הנאמנות והסודיות החלים ביחסים בין עורך דין ללקוחו).

כמו כן, הנוטריון מחייב לשמור בסודיות על כל הפרטים הקשורים לצוואה ולאישור הנוטריוני שביצע לטובת המצווה. זה כולל את תוכן הצוואה וכל נתון שקשור אליה, וזאת לאורך כל חיי המצווה. זהו חלק מחובת הנאמנות והסודיות שחלות על עורך דין בעבודתו עם לקוחותיו.

כמה זמן הנוטריון מחויב לשמור על צוואה?

בנוגע לשאלה זו, קיימת החלטה של ועדת האתיקה של הלשכה שעורך דין נוטריון מחויב לשמור על צוואה עד החלטה אחרת, ובכל אופן לפחות למשך חמישה שנים לאחר מועד חתימתה של צוואה, במקום הנגיש והבטוח ביותר בכך שיהיה קל לאתרה בעת הצורך.

לאחר פרק הזמן הנ"ל, הנוטריון רשאי לשמור או להעביר את הצוואה על פי הוראות המצווה או בהתאם להחלטת ועדת האתיקה של הלשכה.

במצבים ייחודיים של צוואה נוטריונית

לפי כללים של הנוטריונות, כאשר מישהו פונה לנוטריון לקיום צוואה ויש ספק בנוגע למעמדו הבריאותי—כלומר, אם האדם אינו נחשב כפעיל משפטית, חולה או כהה—או במקרים בהם הנוטריון נדרש להגיע לבית חולים או בית אבות מיוחד, אזי הנוטריון לא יכול לאשר צוואה נוטריונית כזו.

ההנחייה הרלוונטית לאישור צוואה נוטריונית בתנאים הנ"ל היא כפי שקובעת תקנה 4(ה) שבתקנות הנוטריונים. לפיה, "נוטריון לא יאשר פעולה בפניו אלא אם הוצגה תעודה רפואית, כשהאדם מאושפז או 'מקושר למיטתו', והתעודה יהא יוצאה ביום עשיית הצוואה נוטריונית, או לכל היותר 24 שעות לפני כך."

לכן, אם המצווה נמצא בבית חולים, בבית אבות סיעודי או במצב בו הוא "מקושר למיטתו" (וכאן יש לכך פירוש רחב לפי הפסיקה), אז על המצווה לספק תעודת רפואית שתעיד על כשירותו לקיום צוואה—וזה ביום עשיית הצוואה נוטריונית.

כל תעודה רפואית שכזו יכולה לחזק את הכוונה והכשירות של המצווה, ובכך להוודע כצוואה נוטריונית חוקית מבחינה זו.

שימו לב: התקנה מחייבת את הנוטריון לקבל את התעודה הרפואית לפני קיום הצוואה נוטריונית, ולא אחריה. לפי ההנחיות המעודכנות מהמחלקה לנוטריונים שבמשרד המשפטים, התעודה יוצאה ביום עשיית הצוואה, או לכל הפחות 24 שעות לפנים.

מבנה התעודה הרפואית אמור להיות בהתאם לטופס הקבוע בתוספת הראשונה לתקנות הנוטריונים. הנוטריון מחויב לצרף את התעודה הרפואית לעותק הצוואה הנוטריונית שמוחזק אצלו לאחסון.

ביטול צוואה נוטריונית: איך זה עובר?

לפי חוקי הירושה, יש שלושה צעדים עיקריים שבהם ניתן לבטל צוואה נוטריונית:

 • ביטול מפורש של הצוואה על ידי המצווה, בצורה התואמת לאיך הצוואה נערכה במקור.
 • השמדת הצוואה על ידי המצווה, דרך למשל קריעת כל העותקים או רישום "בוטלה" עליהם.
 • עריכת צוואה חדשה שתחליף את הקודמת.
 • במקרה הראשון, אם המצווה הודיע לנוטריון על רצונו לבטל את הצוואה, על הנוטריון לבטל את האישור לצוואה נוטריונית שניתן
 • ולהשמיד את העותק ששמור במשרדו.

התקנה מספר 5 (תיקון 2018) מפרטת את הפרוצדורה לביטול צוואה נוטריונית ולביטול מסמכים נוספים. ההודעה על ביטול צוואה נוטריונית צריכה להינתן בכתב ולהיחתם על ידי הנוטריון או נוטריון אחר שיאמת את החתימה. ברגע שנוטריון מקבל הודעה על ביטול, יש לו חובה להוסיף אותה או עותק ממנה לעותק המסמך ששמור אצלו, ולרשום אותה כהערה. הוא גם יציין את תאריך הקבלה ולא יינתן עותק מאושר ללא הוספת ההערה על הביטול.

לכן, כאשר המצווה מבקש לבטל צוואה, הנוטריון ינטרל את האישור לצוואה נוטריונית ויהפוך את העותק השמור במשרדו ללא תוקף.

צוואה נוטריונית: עלות ומחיר

בישראל, המחירים עבור אימות צוואה נוטריונית מוגדרים חוקית ונקבעים על ידי המשרד המשפטי. כל נוטריון הפועל במדינה נדרש להתנהל על פי תעריפים אלו.

לעניין הפקדת צוואה נוטריונית, הנה פירוט העלויות:

 • עלות צוואה נוטריונית בסיסית עבור עותק אחד: 259 ש"ח וכן מע"מ.
 • עלות צוואה נוטריונית לכל חותם נוסף: 132 ש"ח וכן מע"מ.
 • מחיר צוואה נוטריונית עבור כל עותק נוסף: 79 ש"ח.
 • המחירים מעודכנים לשנת 2023.
 • כמה עולה צוואה נוטריונית אינה העלות היחידה; ישנם דמי עריכה נוספים שחייבים לשלם לעורך הדין, בנוסף לפעולת האימות של הצוואה עצמה.

כל עלות צוואה נוטריונית יכולה להשתנות בהתאם למורכבות המשפטית של הצוואה, כמו כן ביטול צוואה נוטריונית ועריכת צוואה נוטריונית יכולים להעלות דמי נוספים.

נזמין אתכם ליצור קשר עם משרדנו לשם קבלת הצעת מחיר מקצועית וללא התחייבות לעריכת צוואה נוטריונית. נשמח לעזור בכל שאלה או בקשה שתהיה לכם בנושא צוואה נוטריונית ופסילת צוואה נוטריונית.

הפקדת צוואה נוטריונית דורשת כמה שלבים חשובים. ראשית, יש לבחור בנוטריון מוסמך ולתאום פגישה. לאחר מכן, יתבצע התיעוץ והבנוטריון יעביר את המסמך לאישור רשמי. סיום התהליך כולל הפקדה במשרד הנוטריונים או במערכת המשפטית הרלוונטית.
לעריכת צוואה נוטריונית מוצלחת, יש לספק את כל המידע הנדרש כגון: פרטים אישיים, רשימת הנכסים והחובות, וכן הוראות ספציפיות על חלוקת הנכסים וטיפול בעניינים אחרים כגון נכסים בחו"ל, חשבונות בנק ועוד.
הגיל והמצב הבריאותי יכולים להשפיע על תוקף הצוואה הנוטריונית. לדוגמא, אם נכון לזמן חתימת הצוואה הנוטריונית האדם לא היה במעמד מנטלי תקין, ייתכן והצוואה תיפסל.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע נוסף

שרון אברהמי
שרון אברהמי
Read More
כאשר הגיע הזמן לטפל בנושא הירושה של משפחתנו, היינו מחפשים את העורך דין המוביל בתחום. על פי המלצות, פנינו למשרד של אילן פורת ושות' ואנחנו מרוצים מאוד מההחלטה שלנו. התמיכה של הצוות במשרד היתה מעולה, והם עזרו לנו לעבור את התהליך בצורה חלקה ואפקטיבית.
מרים לוי
מרים לוי
Read More
מאוד אהבתי את העבודה של אילן פורת. הם בילו איתנו הרבה זמן, סידרו את כל השאלות שלנו והוכיחו לנו שהם באמת מחויבים ללקוחות שלהם. הם עזרו לנו להבין את כל האפשרויות שלנו ולקבל החלטה מושכלת.
יוסף כהן
יוסף כהן
Read More
המשרד של אילן פורת ושות' עזר לנו לנהל את תהליך הירושה שלנו בצורה מקצועית ואנושית. הם הסבירו לנו את כל הפרטים בצורה בהירה ובהבנה, ועשו את כל שביכולתם להקל עלינו בתהליך המורכב הזה. אנחנו מודים להם על המסירות והמחויבות.
יפויי כח מתמשך מדריך [מעודכן 2021]​
עורך-דין-חוזים

לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!

Skip to content