ilan-Porat-logo
04-6344150

רישום זכויות בטאבו

רישום של נכס במקרקעין במאגר המשפטי המתאים הינו השלב הסופי והמרכזי בתהליך רכישת דירה, בית, או כל סוג אחר של נדל"ן.

רישום זכויות נכס מקרקעין במאגר המתאים הוא חלק בלתי נפרד מהשגת ביטחון משפטי והכחדת הזכויות שלך כבעל הנכס.

בקשר זה, סעיף 7(א) של חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, בשם “סיום העסקה”, מציין:

“עסקה במקרקעין דורשת רישום; העסקה מתקבעת בעת הרישום, והזמן בו הרשם מאשר את העסקה לרישום נחשב כמועד הרישום.”

זאת אומרת, שברגע שזכויות על נכס מרושמות בלשכת רישום מקרקעין (טאבו), האדם הרשום כבעל הנכס בספרי המקרקעין הוא הבעלים המשפטי של הנכס.

בארץ ישנם שלושה מרשמים עיקריים של נכסי מקרקעין:

 • לשכת רישום מקרקעין (טאבו).
 • רשות מקרקעי ישראל.
 • חברה לשם חקירה.
 • לשירותכם, הבאנו כאן סקירה של תהליך רישום זכויות בנכס, על פי כל אחד מהמרשמים המוזכרים, וכן פירוט של רשימת המסמכים הדרושים לרישום זכויות בנכס.

חשוב לציין כי הפרוצדורותורשימת המסמכים הדרושים (וגירסאותיהם) לרישום נכס בלשכת רישום מקרקעין (טאבו), או במאגר המשפטי הרלוונטי, עשויים להשתנות במהלך הזמן. לכן, מומלץ לבצע בדיקה מעודכנת לפני שמתחילים בתהליך של רישום זכויות.

עוד יש לזכור כי בעת הגשת המסמכים לרישום זכויות בטאבו, ייתכן ותידרש תשלום עמלות. אף על פי שמדובר בתהליך משפטי, יש לוודא שכל המסמכים והפרטים מדוייקים ושהם עומדים בדרישות התקנות החלות. הסיוע של עורך דין המתמחה במקרקעין יכול להיתקבל כשימושי ויעיל בהתמצקות עם פרטים אלו.

תהליך רישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין (ביצוע רישום בטאבו)

כדי להשלים תהליך של העברת זכויות בקניית נכס שרשום בלשכת רישום מקרקעין (טאבו), עליך להכין את המסמכים הבאים:

 • עותקים של הזהות של כל הצדדים המעורבים בעסקה, יחד עם אישור הנקרא "העתק תואם למקור" הניתן על ידי עורך דין.
 • עותק של תעודת חברות של עורך הדין שמטפל בתהליך, במעמדו כחבר בלשכת עורכי הדין.
 • שני שטרי מכר או, במקרה של העברת זכות שכירות, שני שטרי העברת זכות שכירות, החתומים על ידי הצדדים ומאומתים על ידי עורך דין.
 • אישורים מגופי המס השונים, כולל אישור עירייה.
 • שלושה מסמכי משכנתה, החתומים על ידי הרוכש ומאומתים על ידי עורך דין.
 • סמכות מיוחדת במידה וחתימה נעשית על ידי מיופה כוח.
 • אישור קיום במידה וחלפו יותר מ-6 חודשים מרגע חתימת השטרות.
 • פרטי תשלום עמלת הרישום של העסקה בסך 40 ש"ח (לשנת 2023), בלשכת רישום מקרקעין.
 • יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל ללשכת הטאבו המובילה לנכס הנרשם.

חשוב לציין שעורכי דין יכולים להגיש את המסמכים דרך האינטרנט באמצעות חתימה דיגיטלית. עם זאת, במקרים שבהם מוכללת משכנתא, לעיתים על התהליך להתבצע דרך הגשת מסמכים פיזיים ללשכת הטאבו, כיוון שרק חלק מהבנקים מאשרים הגשה דיגיטלית של שטרי משכנתא. במידה וההגשה מתבצעת באופן דיגיטלי, יש לצרף קבצים סרוקים של המסמכים, ללא צורך בתעודה מעורך דין, אך יש להוסיף טופס ייעודי המכונה "הצהרת עורך דין להגשה דיגיטלית למטרות רישום פעולות ועסקאות".

לגבי הזמן המשוער להשלמת תהליך הרישום, הוא יכול להשתנות ולהיות בין כמה ימים למספר שבועות, תלוי בעומס בלשכת הטאבו המקומית.

לאחר שהתהליך הושלם, עורך הדין שמטפל בפעולת הרישום יקבל אישור על ביצוע הרישום. בנוסף, במידה ובוצעה בקשה לרישום משכנתא, יש להכין שטרי המשכנתא המקוריים חתומים עם אישור הטאבו, ולוודא שהרוכש מספק עותק של השטר המקורי לבנק שמספק אתהמשכנתא.

מומלץ להפיק גרסה מעודכנת של נסח הטאבו לאחר סיום התהליך, כדי לוודא שרישום הזכויות בוצע בהצלחה. חשוב לבדוק בזהירות את הפרטים המופיעים בנסח, כמו כן, לוודא שאין שגיאות כתיב או פרטים שגויים.

לביצוע זה ניתן להשתמש באופן מקוון דרך אתר השירותים והמידע הממשלתי (שייך למשרד המשפטים, הרשות לרישום זכויות במקרקעין). עלות השירות היא 16 שקלים (נכון לשנת 2023).

בסך הכול, כשאתה עוסק בתהליך של העברת זכויות של נכס בטאבו, קריטי לשמור על דיוק ולוודא שכל המסמכים הדרושים מוכנים ומוגשים בצורה הנכונה.

איך לבצע רישום זכויות ברשות המקרקעי של מדינת ישראל

הכנה של אגרת רישום זכויות בטאבו במקרה של העברת זכויות של נכס הנמצא ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י או מינהל מקרקעי ישראל כפי שהיה נקרא לשעבר) דורש עמידה בפרוטוקולים מסוימים.

לעיתים קרובות, הנכסים משתייכים למספר מוסדות, כמו טאבו, חברה משכנת, ורמ"י. במקרה זה, נדרשת הגשה של מסמכים מותאמים אישית לכל מוסד, ולכן יש לבצע את רישום הזכויות בכל מקום שניתן.

הפרטים שצריך להכיל כל רישום זכויות ראשוני בטאבו בנכס של רמ"י מכילים:

 1. בקשה להעברת זכויות, חתומה ומאומתת ע"י עורך דין.
 2. צילומי ת.ז של כל הצדדים לעסקה.
 3. עותק של הסכם המכר.
 4. ייפוי כוח, אם הבקשה מוגשת באמצעות עורך דין.

בדיקת רישום זכויות בטאבו מחייבת גם צילום של שטרי העברת זכות שכירות, אם הנכס רשום בטאבו.

לאחר רישום העברת זכויות, העורך דין המטפל יקבל אישור על העברת הזכויות, שמתואר כ"הודעה על רישום זכויות בנכס". מומלץ לבכדי לבצע העברת זכויות בנכס שנמצא תחת ניהול רמ"י, נדרשת שורת מסמכים. היכולת שלך לרשום את הזכויות תלויה בהפקת מסמכים כאמור. רשימה של המסמכים הנדרשים להעברת זכויות ברמ"י כוללת:

 1. טופס בקשה להעברת זכויות, שנחתם על ידי הצדדים לעסקה ומאומת על ידי עורך דין.
 2. צילומים של תעודת זהות של הצדדים לעסקה, המאומתים על ידי עורך דין.
 3. הסכם המכר או צילום שלו, שהוא "העתק נאמן למקור" שנאמת על ידי עורך דין.
 4. במקרה של הגשת הבקשה דרך עורך דין, עותק של ייפוי כוח.
 5. אם הנכס מרשם רק ברמ"י, ולא בטאבו או בחברה משכנת, יש לצרף את אישורי המסים. כמו כן, יש לצרף תצהיר בדבר היעדר חריגות בנייה.
 6. אם הנכס מרשם גם בחברה משכנת, נדרש לצרף טופס הפנייה של החברה המשכנת ושלושה עותקים של כתב העברת זכויות.
 7. אם הנכס מרשם גם בטאבו, יש לצרף שטרי העברת זכויות.
 8. במקרה שהקונה לקח משכנתה, והנכס אמתחת לעיסקאות של המשכנתא, יש לצרף את התיק של המשכנתא.

בנוסף, קיימות מספר תנאים שעליהם צריך לעמוד כדי להעביר את זכויות הרמ"י, כולל:

 1. כל הדמיים שנדרשים על ידי הרמ"י נשלמו. זה כולל דמי הרישום והשינוי של המסמכים הנדרשים.
 2. אין כל עיכובים משפטיים או מנהלים שיכולים למנוע את ההעברה של הרמ"י. מסיבות אלה יכולות לכלול תביעות נגד הנכס, מסים שלא שולמו, או תשלומים אחרים שנדרשים.
 3. כל המידע שניתן בטפסים והמסמכים הם מדויקים ואמינים.
 4. אם הנכס נמכר למשפחה, יש לוודא שהמכר הכולל את כל צורות המערכת המשפחתית.

אחרי שהתהליך הזה מושלם, הרמ"י יקבל את הבקשה ויעבוד לאמת את המידע שניתן. ברגע שהרמ"י מאשר את הבקשה, ההעברה של זכויות הרמ"י מושלמת. אנא שים לב שהתהליך יכול לקחת זמן, בפרט אם יש בעיות משפטיות או מנהליות שנדרש לפתור.

זהירות מ"הערות תוכנית הזהירות"

מרכיב אסטרטגי חיוני שאליו עליכם להתייחס הוא כל הנושא הנוגע ל"הערות תוכנית הזהירות". הערת הזהירות, בהתאם לשמה, היא אזהרה שמכוונת להזהיר רוכשים בפוטנציה לפני החתימה על התחייבות לביצוע עסקה של נכס. את הערת הזהירות מוסיפים לתוך טקסט הטאבו, ועליכם לוודא שלא קיימת הערת זהירות קיימת שיכולה להשפיע על התנהלות עסקת הרכישה שלכם. דאגו לשלב הערת זהירות למענכם על מנת שתוכלו להבטיח התחייבות לביצוע עסקה (הערת זהירות תספק לכם ביטחון שלא יבוצעו שינויים ברישום הנכס).

בנוסף להערות הזהירות, נוסח הטאבו יכול לכלול הערות נוספות כמו "הערת מעבר" – המתייחסת לזכות למעבר במקרקעי הנכס/מבנה, הערה שמתייחסת למכירה לאנשים מחו"ל – או במילים אחרות, שהנכס לא יימכר לתושבים זרים וכד'. נוסף לזאת, בתוך נוסח הטאבו יכולים להיות רישומים המתייחסים להיבטים כמו משכנתא, שיעבוד, ו/או צווי עיקול.

לפי חוק המקרקעין, תהליכים של רכישת דירה צריכים להתבצע באופן מסודר ובכתב (באמצעות חוזה), ולא באופן מקולקל או שפוי. אחרי שצדדים שותפים חתמו על הסכם הרכישה בטאבו, מומלץ לוודא שהוסיפו הערת זהירות בעד הקונה (בדרך כלל, הערת הזהירות תתווסף במהלך שני ימי עסקים).

התכנון המדויק של תהליך הרכישה, ההתחשבנות בפרטים והזהירות מאותיות האזהרה, הן חיוניות להצלחת כל עסקת רכישה של נכס במסגרת הלשכה לניהול מקרקעי מדינת ישראל ורישום בטאבו. אנו ממליצים להקדיש את הזמן והמאמץ הנדרשים להבנה ממוחשת של המשמעויות של כל הערה ולוודא שהן משמשות למענכם במהלך כל התהליך.

הערת אזהרה היא רישום שמזהיר רוכשים פוטנציאליים לפני הכנסתם להתחייבות לעסקה. הערת האזהרה נרשמת בלשכת הרישום המקרקעין ומסייעת להבטיח את העסקה.
ניתן למכור את הנכס, אך הערת האזהרה עשויה להשפיע על תנאי המכירה או על הקונה הפוטנציאלי.
זמן ההמתנה לרישום הערת אזהרה משתנה, אך ברוב המקרים, הערת האזהרה מתרשמת במשך שני ימי עסקים.

יש להכין ולאסוף את כל המסמכים הנדרשים, הכוללים את חוזה הרכישה, מסמכים אישיים של שני הצדדים, תשלומים שהושלמו וכל מסמך אחר שהוא קשור לעסקה. לאחר מכן, עליך להגיש את המסמכים הנדרשים ללשכת הרישום.

שלב חשוב נוסף הוא קיום בירור רשמי (חיפוש טאבו) כדי לוודא שאין מניעים משפטיים לרישום הנכס, כמו הערות אזהרה קיימות, משכנתאות או צווי עיקול.

במידה והכל מסודר, המסמכים מועברים לגורם המתאים בלשכת הרישום שבו נערכת הבחינה המקצועית של המסמכים. לאחר שהכל נבדק ואושר, מתבצע הרישום של זכויות הנכס בלשכת הרישום.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע נוסף

שרון אברהמי
שרון אברהמי
Read More
כאשר הגיע הזמן לטפל בנושא הירושה של משפחתנו, היינו מחפשים את העורך דין המוביל בתחום. על פי המלצות, פנינו למשרד של אילן פורת ושות' ואנחנו מרוצים מאוד מההחלטה שלנו. התמיכה של הצוות במשרד היתה מעולה, והם עזרו לנו לעבור את התהליך בצורה חלקה ואפקטיבית.
מרים לוי
מרים לוי
Read More
מאוד אהבתי את העבודה של אילן פורת. הם בילו איתנו הרבה זמן, סידרו את כל השאלות שלנו והוכיחו לנו שהם באמת מחויבים ללקוחות שלהם. הם עזרו לנו להבין את כל האפשרויות שלנו ולקבל החלטה מושכלת.
יוסף כהן
יוסף כהן
Read More
המשרד של אילן פורת ושות' עזר לנו לנהל את תהליך הירושה שלנו בצורה מקצועית ואנושית. הם הסבירו לנו את כל הפרטים בצורה בהירה ובהבנה, ועשו את כל שביכולתם להקל עלינו בתהליך המורכב הזה. אנחנו מודים להם על המסירות והמחויבות.
יפויי כח מתמשך מדריך [מעודכן 2021]​
עורך-דין-חוזים

לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!

Skip to content