< בחזרה לבלוג

מהו יפויי כח מתמשך? מדריך [מעודכן 2021]

עורך דין מקרקעין חדרה

תוכן עניינים:

מהו ייפוי כח מתמשך?
כמה עולה ייפוי כח מתמשך?
מי יכול להשתמש בשירות?
מיכול להתמנות כמיופה כח?
קבלת השירות
הפקדת ייפוי הכח
כניסת ייפוי הכח לתוקף
ייפוי כח בתוקף

מהו ייפוי כח מתמשך?

אנחנו במשרד עורכי דין בחדרה אילן פורת ושות׳ הכנו עבורכם את ייפוי כח מתמשך מדריך [מעודכן 2021].

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו הנך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.

בייפוי הכוח המתמשך אני יכול לקבוע כיצד ייראו חיי בעתיד, אם אגיע למצב שבו לא אוכל לנהל את ענייני.אני יכול באמצעות ייפוי כח מתמשך למנות אנשים מהימנים עלי כמיופי כוח. הם יפעלו בשמי בתחומים שונים הנוגעים לחיי.

האדם שמנסח את ייפוי הכוח מכונה בחוק "הממנה". אני כממנה יכול לקבוע באילו עניינים אוכל לקבל את עזרתו של מיופה כוח שאמנה. כמו כן,אני קובע מה יהיו סמכויותיו. באפשרותי לשנות את ייפוי הכוח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש או לבטלו בכל עת. (זאת, אם לא הגבלת בעצמך את אפשרות הביטול בייפוי הכוח עצמו)

ייפוי כח מתמשך מחיר / שכר טרחה עבור עו״ד - כמה עולה להכין ייפוי כח מתמשך?

טווח המחירים בשוק הינו בין 3000 – 6000 ₪ למייפה יחיד. ייפוי הכוח הינו דבר ייחודי הנתפר בהתאם למידותיו של הלקוח. ישנן גורמים רבים המשפיעים על המחיר. מורכבות ייפוי הכח והדרישות הייחודיות של הלקוח משפיעים על היקף העבודה .

ייפוי כח מתמשך

מי יכול להשתמש בשירות? (למנות מיופה כח)

הממנה חייב להיות תושב ישראל, בגיר (כלומר – מי שגילו מעל 18 ),המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

במידה ואני בעל מוגבלות יש לאפשר לי התאמות והנגשה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. לדוגמה: לאדם עם עיוורון או כבדות ראיה יש להקריא את הטופס. לאדם עם מוגבלות שמיעה יש לסייע במערכות עזר לשמיעה. לאדם עם מוגבלות שכלית יש לעשות "פישוט לשוני" והנגשת השפה והמונחים המשפטיים וכו'.

מיופה הכוח – מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

החוק מייעד את תפקיד מיופה הכוח לאיש אמון של הממנה; להבדיל מאדם שימלא את תפקיד מיופה הכוח במסגרת עיסוק מקצועי. לפיכך מיופה הכוח חייב להיות אדם "יחיד" מעל גיל 18 .כמו כן, לא ניתן למנות אדם אחד לשמש כמיופה כוח עבור יותר משלושה ממנים (אלא אם הם בני משפחתו).

מטבע הדברים, אני כמיופה הכוח חייב להיות בעל יכולת לנהל את ענייניו של הממנה.לכן, אני לא יכול לשמש מיופה כוח אם לי בעצמי מונה אפוטרופוס. בענייני רכוש, לא ניתן למנות אותי כמיופה כוח אם הוכרזתי על ידי בית המשפט כפושט רגל.בנוסף, גם אם בנק ישראל הגדיר אותי כלקוח מוגבל חמור לא אוכל להיות מיופה כח. כדי למנוע ניגוד עניינים, נקבע שלא יכול להתמנות כמיופה כוח מי שמספק לממנה שירותים תמורת תשלום. לדוגמא, עורך דין או בעל מקצוע אחר שבפניו נערך ייפוי הכוח, עובד סוציאלי, סיעודי או שיקומי הקשור אל הממפה.

עריכת ייפוי הכוח המתמשך על ידי עורך דין - קבלת השירות

ייפוי הכוח המתמשך ייערך ע"י עו"ד על גבי טופס ייעודי מקוון.למעשה הייפוי כח מתמשך אונליין. לא ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך כמסמך רגיל. הוא ייערך וייחתם על ידי עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין. עורך דין צריך לעבור הכשרה מתאימה והסמכה על ידי האפוטרופוס הכללי. את רשימת עוה"ד שהוסמכו ניתן למצוא באתר לשכת עורכי הדין.

משרד עורכי דין אילן פורת ושות׳ מוסמך על ידי לשכת עורכי הדין. אנחנו מספקים עריכת ייפוי כח מתמשך על ידי עורך דין. בנוסף, למשרד ניסיון רב בעריכת ייפוי כח מתמשך לכלל האוכלוסיה.

ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד אוכל לערוך בפני עורך דין וגם בפני בעל מקצוע טיפולי ובעניינים מסוימים הקשורים בטיפול או אשפוז פסיכיאטרי יש צורך לקבל הסבר ולחתום בפני פסיכיאטר.

על עורך הדין להתרשם כי אתה מבין את משמעות ייפוי הכוח. בנוסף, כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון ובלא שהופעלו עליך לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקה או חולשה.

יפויי כח מתמשך מדריך [מעודכן 2021]​

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי היא תנאי לתוקפו. ההפקדה תיעשה באופן מקוון על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך. אופציה נוספת היא התייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי תוך הזדהות עם תעודה מזהה עדכנית ומסירה אישית של העותק המקורי. בשתי אפשרויות ההפקדה צריך להמציא עותק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך למשרדי האפוטרופוס הכללי תוך 14 יום ממועד ההפקדה המקוונת ע"י עוה"ד. ההמצאה יכולה להיעשות בדואר רשום או כאמור, בהתייצבותך במשרדי האפוטרופוס הכללי. האפוטרופוס הכללי ישלח לעוה"ד ואליך הודעה המאשרת את קבלת ייפוי הכוח המתמשך. לאחר מכן תשלח הודעה נוספת על אישור ההפקדה או דחייתה.

כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר לא תהיה מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות בעניינים אותם אני קובע בייפוי הכוח המתמשך.

החוק אינו מאפשר לקבוע תנאי שתלוי בשיקול דעתו הבלעדי של מיופה הכוח לקבוע כי אינך מבין בדבר. החוק מעוניין להגן מניצול כוחו לרעה בשלב המשמעותי שבו הבנתך ויכולותיך עלולים להיות מופחתים.

תנאים אלו יכולים להיות בהתאם לשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף קרוב אליך. אלו יכולים להעיד על סמך הכרותכם כי הגיע השלב בו אינך מבין בדבר. בנוסף, אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי או על פי חוות דעת מומחה שתקבע זאת. בהתקיים התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, חלה חובה על מיופה הכוח. המיופה מחויב למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע.

מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח. לאחר קבלת הצהרת מיופה הכוח, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור שייפוי הכוח נכנס לתוקף. בנוסף ישלח הודעה על כך אליך ולאדם המיודע.

ייפוי כוח בתוקף

מיופה הכוח יפעל בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך. כמו כן,יציג לכל דורש, עותק של ייפוי הכוח המתמשך הנושא את אישור האפוטרופוס הכללי.

דרכי הפעולה של מיופה הכוח על מיופה הכוח לבצע את תפקידו ולהפעיל את סמכויותיו, תוך שמירה מרבית על:

  • כבוד
  • רצון הממנה
  • זכויות הממנה
  • חירות

על מיופה הכוח לפעול לטובתך ועל פי הסמכויות וההנחיות שקבעת בייפוי הכוח עצמו. בשלב בו מיופה הכוח יקבל החלטות בשמך או יבצע עבורך פעולות, הוא יצטרך לבדוק אם אתה יכול לבצע את הפעולה בעצמך. רק אם לא תוכל לעשות כן בעצמך או באמצעות סיוע שלו או של גורם אחר, הוא יהיה רשאי לפעול בשמך. כך תישמר עצמאותך, ככל הניתן, תוך התחשבות ברצונותיך ובבקשותיך. על מיופה הכוח לפעול במסירות, בשקידה, במיומנות ובתום לב לטובתך – ולא לטובת אינטרסים אישיים שלו.

השאירו פרטים לשיחה סבלנית בחינם

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אתכם