ilan-Porat-logo
04-6344150

הגשת בקשה לצו ירושה

במטרה להשיג צו ירושה, נדרשים אנו לכתוב ולהגיש בקשה מכוונת אל רשם מוסמך בתחום משפטי הירושה. הרשם, הפועל על פי הוראות חוק הירושה, מורשה להנפיק צו ירושה.

צו ירושה הוא אחד משני המסמכים המשפטיים שניתן להגיש, כאשר המטרה היא לאשר את זהות היורשים לנכסים שהם מתייחדים לם בעקבות פטירתו של הנפטר. המסמך השני הוא צו לאישור צוואה. בעידן הדיגיטלי בו אנו חיים, ניתן להגיש בקשה לקבלת צו ירושה דרך האינטרנט, להוריד עותק של המסמך ואף לאתר צו ירושה שכבר הונפק בעבר.

צו ירושה הוא מסמך משפטי שמאשר את זהות היורשים לנכסים של אדם. חוק הירושה הישראלי מורה על הנהלים והתנאים שבהם נכסים מורשים לאנשים במקרה שלא נמצאה צוואה. הצו מגיע עם כוח משפטי מחייב, מכיל בתוכו כפסק דין ומתקנה מעמד משפטי חזק וחד-משמעי.

הנהלת תהליך הגשת צו ירושה

מי רשאי להגיש בקשה לצו ירושה?

כל יורש, לפי החוק, רשאי להגיש בקשה לצו ירושה. זאת בניגוד לבקשה לקיום צו צוואה, שם רק מי שמוגדר כיורש בצוואה יכול להגיש את הבקשה. בדרך כלל, הבקשה מוגשת על ידי בן הזוג, זוכה הירושה.

לאיזה אורגן מוגשת הבקשה לצו ירושה?

הבקשה לצו ירושה נשלחת לרשם המתאים לתחום הירושה. המבקש הצו יכול גם להגיש את הבקשה לבית דין דתי.

מה המרכיבים של צו הירושה?

צו הירושה מפרט את שמות היורשים של המנוח ואת חלקם ברכוש לפי חוק הירושה. הצו אינו מתאר את הנכסים שמרכיבים את הרכוש, ואינו מגביר על היקף הרכוש. עבור הרשם שמנפיק את הצו, שווי נכסי הרכוש שנותר אחרי המנוח אינו משנה.

טופס הגשה לקבלת צו ירושה

למען בקשת צו ירושה באופן ידני, מחייבים מילוי של טופס בקשה לצו ירושה, אשר נגיש להורדה ברשת. נדרש למלא את הטופס באופן מדויק. הטופס יכול להימלא גם דרך האתר, אך בשביל זאת, המבקש חייב להכיר בחתימה אלקטרונית מאושרת, שלרוב משמשת במשרדי עורכי דין חשובים בתחום הירושה.

יתרונות החברה

vectorpaint
Icon-letter
peoples-icon

מעל 45 שנות ניסיון

מוסמכים ליפוי כח מתמשך

תהליך קצר ומותאם אישית

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

שליחת מסר ליורש לפי החוק

לצד הטופס שצריך להימלא בהתאם לפרטים שהחוק מנהג, מחייבים שליחת הודעות בדואר רשום ליורשים לפי החוק. או במקרה הפוך, לצרף אישור כתוב שהיורשים השאר יודעים על הגשת הבקשה.

תשלום דמי ניהול בקשה לצו ירושה
לצורך בקשה, יש לצרף אישורים לתשלום דמי ניהול הטיפול בבקשה לצו ירושה, וכן לפרסום הבקשה בעיתונות היומית. הבקשה לצו ירושה מתפרסמת בשני עיתונים יומיים. מועד הפרסום מתחיל את הספירה להגשת התנגדות לקבלת צו הירושה.

פרטי הטופס לקבלת צו ירושה

הטופס של הבקשה מכיל מידע על המנוח, פרטים על היורשים לפי החוק, החלוקה בין היורשים לפי סעיפי החוק, הצהרה התומכת בבקשה ואת תעודת הפטירה של המנוח.

על פניו, נדרש לצרף אישור לתשלום דמי בקשה לצו ירושה ואישור לתשלום דמי פרסום בעיתונות היומית.

השתמש בעורך דין ירושה בהגשת הבקשה

אף שההגשה לצו ירושה אפשרית ללא עזרת עורך דין מנוסה, הניסיון מראה ששגיאות רבות מתרחשות במהלך קבלת הבקשה, עקב חוסר היכולת או הידע. טעויות אלו יכולות להביא להארכת הזמן הנדרש לטיפול בבקשה, שכן כל שגיאה מביאה להחזרת הבקשה למבקש עם דרישה לתיקון, ובמקרים מסוימים המדינה יכולה להתערב בהליכים לקבלת הסיוע הנדרש. על כן מומלץ להתייעץ עם עורך דין מנוסה בתחום צוואות, כדי לחסוך בזמן ולהביא לסיום מהיר של התהליך.

סקירת בקשה לצו ירושה

מחלקת הרשם תבצע סקירה ראשונית של המסמכים שנשלחו תחת הגשת בקשה לצו ירושה. אם לא חסרים מסמכים ולא מופיע פגם בסיסי בבקשה (דוגמת אי שילום של האגרה או חיסרון הודעה ליורשים), רשם ענייני הירושה יפרסם את הבקשה בשני עיתונים מרכזיים.

בנוסף, הבקשה תנתב לבחינה של משנה ליועץ המשפטי לממשלה, שיבחן אם היו שגיאות משפטיות בבקשה. לאחר הבחינה, ואם לא הוגשה תנגדות לצו הירושה המבוקש, ימסר הצו וישלח אל המבקש. נבחרת משרד הרשם לענייני ירושה, בו תיגש הבקשה לצו, תתבצע על פי סמכותה של המשרד על מחוז המגורים של המנוח. לדוגמה, אדם שנפטר בתל אביב ינוהל על ידי רשם לענייני ירושה בתל אביב-יפו.

סקירת בקשת צו ירושה על ידי משנה ליועץ המשפטי לממשלה

בקשת צו ירושה נבחנת על ידי משנה ליועץ המשפטי לממשלה, שבוחן אם ישנם חסרונות בטופס הבקשה ואם קיימים יורשים לפי הדין שאינם מופיעים בבקשת הצו. הבחינה הדקדקנית של משנה ליועץ המשפטי לממשלה היא אחת הסיבות המרכזיות להקפיד על הגשת בקשה מדויקת. יש להימנע מהגשת בקשה שבה מציג המבקש מציאות שגויה, אפילו אם בתמימות דעת, משום שזה יכול להוביל לדחיית הבקשה ולתהליך ארוך שמטרתו הבאור הטעות.

פסילות בבקשה לצו ירושה

חשוב להקפיד ולמלא את טופס בקשת הצו באופן מדויק, באותנטיות כלפי העובדות.

אם מתברר שהתבצע ניסיון להדחיף יורש מהירושה, על ידי הסתרת קיומו מרשם הירושה, יתערב משנה ליועץ המשפטי לממשלה ויהרס את התהליך, כדי למנוע את התחבולה. במקרה שבו עו"ד ד"ר רן מובשוביץ ייצג, הסתירו חלק מהיורשים את קיומו של אח שהתגורר במוסד, במטרה למנוע ממנו להוסיף את חלקו בעיזבון.

התחבולה זו התגלתה על ידי יועץ המשפטי לממשלה במשרד הרשם לענייני ירושה, ובתוצאה מזה הונה לאח החסוי אפוטרופוס, שהגן על זכויותיו של האח שאינו יכול להגן על עצמו ועל חלקו בירושה.

תהליך ביניים של בדיקת צו ירושה

לאחר שמזכירות הרשם מבצעת את הבדיקה הראשונית של המסמכים המוגשים, ואין שום חסרון או פגם מוחלט בבקשה (כמו למשל, אי תשלום של הדמי רישום או אי הוספה של הודעה ליורשים), הרשם לענייני ירושה מפרסם את פרטי הבקשה בשני עיתונים מרכזיים.

בהמשך, הבקשה מועברת לבדיקה של ב"כ היועץ המשפטי לממשלה, שיבדוק את תקף הבקשה מנקודת מבט משפטית. לאחר הבדיקה, ובהנחה שלא התקבלה התנגדות לצו הירושה המבוקש, הצו יונתן ויישלח במקורו למגיש הבקשה. הבחירה של לשכת רשם הירושה, שבה תוגש הבקשה, תתבצע בהתאם לאזור מגורי המנוח. למשל, אם המנוח נפטר בתל אביב, הטיפול יינתן על ידי רשם לענייני ירושה שיושב בתל אביב.

חקירת הבקשה לצו ירושה בב"כ היועץ המשפטי לממשלה

היועץ המשפטי לממשלה בוחן בקפדנות את בקשת הצו ירושה, לבדיקת אם נפלו פגמים בבקשה או אם יש יורשים לא מפורטים בבקשה. זהו אחד הסיבות הראשיות של החשיבות להגשת בקשה מדוייקת. יש להימנע מהגשת בקשה בה המבקש מצהיר על עובדות שגויות, אף אם בטעות, שכן זה עלול לגרום לדחיית הבקשה ולהליכים ממושכים שהם רק לתיקון הטעות.

טיפול בפגמים בבקשה לצו ירושה

חשוב מאוד להקפיד ולמלא את טופס הבקשה לצו ירושה באופן מדויק, עם התחשבות מרובה באמת העובדתית.

אם מתגלה שנעשה ניסיון לגרום ליורש לאבד את חלקו בירושה על ידי הסתרת היותו מרשם הירושה, היועץ המשפטי לממשלה יתערב ויגרום להפסקת התהליך. במקרה שנטפל עו"ד ד"ר רן מובשוביץ, הסתירו חלק מהיורשים את קיומו של אח הנמצא במוסד, על מנת למנוע ממנו לקבל את חלקו בירושה.

התהליך הזה נחשף בזכות היועץ המשפטי לממשלה שיושב במשרדי הרשם לענייני ירושה וכתוצאה מכך, מונה לאח החסוי אפוטרופוס לדין שהגן על זכויות האח החסוי ועל חלקו בירושה.

במקרה אחר, נערך ניסיון להסתיר מרשם הירושה את העובדה שאחד היורשים הוא חסוי ונמנה לו אפוטרופוס, כדי למנוע מאהיועץ המשפטי לממשלה להגיע לנכסי הירושה. אך גם במקרה זה, החקירה החוקית הביאה לחשיפת הניסיון להסתיר את המידע, וננהל הליך משפטי שסיים במתן צו ירושה שכלל גם את האח החסוי.

מסך הכל, התהליך לקבלת צו ירושה מתרחש בפסים מובנים, שמתחילים בהגשת בקשה ממוקדת, עוברים דרך בדיקת משרד המשפטים, ומסתיימים, אם הכל הולך כשורה, במתן צו ירושה. עם זאת, על פי הדינים המקובלים, יתרה מהירושה תמוסר ליורשים בהתאם לסדר הקדימות שמוגדר בחוק.

בכל מקרה, על מנת לשמור על הזכויות של כל היורשים, ולמנוע מאילו משא ומתן מיותר ומשפטים ממושכים, חשוב להגיש את בקשת הירושה בצורה מקצועית ומדויקת, תוך שמירה על אמת העובדות.

שליחת בקשה אלקטרונית לצו ירושה

בעידן הדיגיטלי, מציע משרד רשם הירושה את האפשרות להגיש בקשה לצו ירושה דרך האינטרנט. כל שנדרש לכך הוא להיכנס לאתר הרשמי של רשם הירושה, למלא את הטופס שבו מפורטים פרטי המנוח והיורשים לפי הגדרת חוק הירושה, ולהוסיף את המסמכים הנדרשים שמופיעים בקישור המסוים. שליחת הבקשה באינטרנט היא דרך מהירה ויעילה, שמאפשרת חיסכון בזמן ומקנה נוחות למבקש.

רבים מעדיפים להגיש את בקשת הירושה דרך עורך דין מומחה בתחום הירושה, שיקח על עצמו את התהליך. זהו שיקול חכם, שכן אי-דיוקים במילוי הטופס, אפילו אם הוא הוגש באופן דיגיטלי, עשויים לגרום להארכת התהליך בחודשים. שליחת בקשה באינטרנט דרך משרד עו"ד מבטיחה טיפול מהיר ויעיל ביותר בקבלת הצו מרשם הירושה.

מניעת התהליך לקבלת צו ירושה

משך התהליך לקבלת צו ירושה תלוי במספר משתנים, כולל העומס על רשם הירושה באזור מגורי המנוח, והאם הבקשה הוגשה ללא שגיאות שדורשות תיקון או השלמה. במרכז הארץ, לדוגמה, התהליך יכול להמשך מספר חודשים, גם אם המסמכים הוגשו בצורה מדויקת. תקלה או שגיאה בהגשת הבקשה יכולה להאריך את משך התהליך ולדחות את הגעתם של היורשים לנכסים שהותרו להם.

התנגדות לצו ירושה

במקרה שהוגשה התנגדות לצו ירושה, למשל בגלל קיום צוואה, ההליך יועבר מרשם הירושה לבית המשפט לענייני משפחה. בכך מועברת הסמכות להחליט על ההתנגדות מהרשם לבית המשפט. במצב כזה, היועץ המשפטי לממשלה יכול להחליט אם המדינה תתערב בהליך. התערבות המדינה משמעה שלה יש עמדה בנושא ההתנגדות, והיא רוצה להציג את עמדתה במהלך הדיונים בבית המשפט.

חיפוש בקשת צו ירושה

בעזרת אתר האינטרנט של הרשם לנושאי ירושה, אפשר למצוא צו ירושה בקלות וביעילות. האתר מאפשר לאתר בקשת צו ירושה שכבר ניתןה, או שעדיין נמצאת בתהליך הטיפול. האתר מאפשר חיפוש באמצעות נתונים של הנפטר, כמו שמו או מספר תעודת הזהות שלו. המידע שהאתר מציג כולל את מידע האם הבקשה הוגשה ואם כן מתי הוגשה, מי הגיש את הבקשה, מי המשאיר הדיני המטפל, ואיזה שלב בתהליך הבקשה נמצאת. לאחר השאילתה, אם ברצונך לקבל מסמכים הקשורים לבקשה, יהיה צורך להגיש בקשה נוספת לרשם.

קבלת עותק של צו ירושה

אפשר לקבל עותק של צו ירושה מהרשם לנושאי ירושה, אם כבר הונפק צו ירושה. צריך לדעת שעותק של צו ירושה ניתן לקבל רק אחרי שהבקשה לצו ניתנה, אושרה והצו ניתן. כולם זכאים לקבל עותק של צו ירושה, שכן הצו הוא פסק דין שחל על כל אדם, ומצהיר על הזכויות של היורשים כפי שמפורט בצו. העתק של צו ירושה יכול לשמש למימוש הזכויות של היורשים ברשם המקרקעין, בחשבונות הבנק של המוריש, ובמוסדות שאחראים על הכספים. כאשר עותק של צו ירושה מאושר בחותמת נאמן למקור של הרשם לנושאי ירושה, הוא מחשיב כמקור. מומלץ להבקש מספר עותקים של הצו, למטרת העברתם למוסדות שונים שבהם יש למנוח זכויות בירושה.

היום, עותק של צו ירושה מונפק רק דרך צו דיגיטלי, שנחתם דיגיטלית על ידי הרשם לנושאי ירושה. צו דיגיטלי הוא קובץ מחשב שנחתם דיגיטלית על ידי הרשם. כאשר הצו הדיגיטלי מנפק, הוא שולח אוטומטית לכתובת הדואר האלקטרוני של המבקש או של המייצג שלו. הצו גם מועבר ישירות לבנקים, חברות הביטוח, והממשלה הרלוונטית, כמו: הרשות לרישום מקרקעין, משרד התחבורה, רשות מקרקעי ישראל, רשות התאגידים, ועוד. לכן, כאשר אתה מגיש בקשה לשירותים מהגופים הללו, אין צורך לצרף את הצו. מומלץ לשמור את הצו הדיגיטלי במחשב שלך כקובץ לשימוש עתידי, כך שתוכל להעבירו בכל עחפיפות במחירים עלולה להיגרם בשל מספר גורמים שונים.

לדוגמה, ייתכן שתהליך הירושה מורכב ביותר, ולכן ייתכן שיידרש זמן יותר רב כדי להכין ולהגיש את הצו. בנוסף, גורם אחר שיכול להשפיע על המחיר הוא מידת הניסיון והמומחיות של העורך דין. מכאן שההגשת צו ירושה עשויה להיכלל בשלד השירותים שמספקים משרדים של עורכי דין מיומנים, המתמחים בתחום הירושה, ולכן ניתן לצפות שהמחיר יהיה גבוה יותר.

בכל מקרה, מומלץ לשאול על מחיר השירות לפני ההתחייבות, ולהבין את כל הגורמים שמשפיעים על המחיר שישולם. המחיר הסופי יתקבל לאחר שכל התהליכים הנדרשים להגשת צו ירושה הסתיימו, ובהתאם לתנאים שהוסכמו עם העורך דין.

בנוסף, יש לזכור כי הקבלה של צו ירושה מהרשם לעניני ירושה היא תהליך חשוב, אך היא רק שלב אחד בתהליך הירושה. לאחר שהצו התקבל, יהיו צריך לעבור דרך מספר תהליכים נוספים, כולל פרסום בעיתונות, תשלום מסים ועוד, ולכן מומלץ לתכנן את המשאבים שלך בהתאם.

ניתן לבקש ולאתר צו ירושה באמצעות האתר האינטרנט של הרשם לעניני ירושה. עליך להזין את פרטי המנוח, כמו שמו או מספר תעודת הזהות שלו. באתר, תוכל לראות אם הוגשה בקשה, מתי היא הוגשה, מי הגיש אותה, מי העורך דין שטיפל בה, ומה מצב הבקשה.
צו ירושה דיגיטלי הוא צו שמונפק כקובץ מחשב ונחתם דיגיטלית. הוא נשלח באופן אוטומטי למייל של מגיש הבקשה או מייצגו. צו ירושה מודפס הוא צו שמודפס וניתן לקבלו מהרשם לענייני ירושה. שניהם מתקבלים לאחר שהוגשה בקשה לצו, אושרה וניתן צו הירושה.
כל אחד זכאי לקבל העתק של צו ירושה, וניתן להשתמש בו לממש את הזכויות שיש ליורשים ברשם המקרקעין, בחשבונות הבנקים שמחזיקים בזכויות של המוריש ובמוסדות אחרים שמחזיקים בכספים. מוסדות רבים יכולים לדרוש את הצו המקורי, אך צו ירושה שאושר בחותמת "נאמן למקור" מהרשם לענייני ירושה מחזיק כמו מקור.
ההליך של הירושה מתחיל עם הגשת בקשה לצו ירושה. לאחר שהבקשה אושרה וניתן צו הירושה, יורשים יכולים לממש את הזכויות שלהם. למשל, אם המנוח השאיר זכויות ברשם המקרקעין, בחשבונות בנק או במוסדות אחרים, היורשים יכולים לפנות אליהם עם הצו הדיגיטלי או המודפס לממש את הזכויות שלהם.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע נוסף

יואב רוקח
יואב רוקח
Read More
תודה רבה על עזרתך בעריכת חוזה מכר דירה. אילן איש מקצוע מצוין.
שמעון אשר
שמעון אשר
Read More
פניתי לקבלת שירות במכירת דירה, המשרד ערך עבורי את החוזה ואני מרוצה מאוד!
Tomer Asif
Tomer Asif
Read More
תודה על העזרה במכירת הדירה. המשרד של אילן נותן שירות ברמה גבוהה, איכותי מאוד.
יפויי כח מתמשך מדריך [מעודכן 2021]​
עורך-דין-חוזים

לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!

Skip to content