ilan-Porat-logo
04-6344150

הסכם חלוקת עיזבון: מה היתרונות וכיצד הוא עובד?

ההסכם לחלוקת העיזבון, המכונה גם נוסח הסכם חלוקת עיזבון, הוא כלי משפטי הנערך על פי הסמכות הניתנה לו בסעיף 111(ג) של חוק הירושה הסכם חלוקת עיזבון. הוא מציע ליורשים את האפשרות להפעיל גמישות בנושא חלוקת העיזבון ולקבוע את אופן חלוקת הרכוש, בהתאם לרצונם האישי וללא קשר לצוואה או להוראות החלוקה שקובע החוק.

במידה וכל היורשים מגיעים להסכמה משולבת, הם יכולים להפעיל את אופציית הסכם חלוקת העיזבון ללא תמורה ולהחליט יחד על אופן החלוקה שמתאימה להם ביותר. זה אומר שאין צורך להישען בהכרח על ההנחיות שניתן למצוא בצוואה או על פי ההגבלות שהחוק מצביע. היורשים בעלי האופציה לקבוע איך יתחלק הנכס ביניהם, אם זה באמצעות הסכם חלוקת עיזבון חלקי או אף במכירה של חלק מהנכסים בינם. אחרי הגעה להסכמה, מומלץ לבצע רישום הסכם חלוקת עיזבון לצורך אישור ההסכם בפועל.

בסיום התהליך, היורשים מקבלים גישה רחבה יותר להחלטות הקשורות לנכסים שירשו, מבלי להגביל את עצמם להוראות הצוואה או החוק.

הסכם חלוקת הנכסים לאחר מות

ההסכם אינו מחייב להכיל התכנסויות על כל הנכסים המורשים. אפשרי להגיע להסכם הנוגע לתת-קבוצה מתוך נכסי הירושה, והוא יהיה תקפה. המותנה הוא שהסכם זה יתמקד בחלוקת נכסי הירושה בלבד, לא כולל נכסים הנמצאים מחוץ לה.

עוד, לא כל היורשים חייבים להיות חלק מההסכם לחלוקת העיזבון. ישנה האפשרות שרק חלקם יגיעו להסכמה על הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים דוגמא, וזהו אף הוא תוקפו נשמר.

בכדי לסכם, אפשר להסכים על הסכם חלוקת עיזבון חלקי המתייחס לחלק מהנכסים בלבד, וכן אפשרי להסכים על הסכם לחלוקת העיזבון עם חלק מהיורשים בלבד.

הסכם חלוקת עיזבון לפי חוק הירושה

לפי חוק הירושה, ההסכם שבידינו יכול להיות חתום רק בידי היורשים המקננים את הנכסים. כך, הוא נקרא לעיתים כהסכם בין יורשים דוגמא. אחרים, אשר אינם יורשים במקום המגונן, אינם יכולים להגשים את ההסכם וזאת מכלל החוק.

בקשה להכרה בהסכם חלוקת העיזבון

כאשר כל היורשים מגיעים להסכמה על חלוקת הנכסים, אין צורך לפנות לבית המשפט לאישור ההסכם. עם זאת, האפשרות לקבל אישור מהבית המשפט קיימת, ובמקרה זה יהפוך ההסכם לפסק דין בלתי ניתן לערעור.

במידה והסכם חלוקת עיזבון חלקי כולל רק כספים או רכוש נע, החוק קובע שאין צורך באישור מבית המשפט.

הסכם חלוקת עיזבון בגין מיסוי מקרקעין

לעיתים, המניע להסכם זה עשוי להיות הקשור למיסוי מקרקעין. לדוגמה, יורש מסוים ירצה לקבל את כל הנכס הקרקעי שבעיזבון תוך כדי התפרטות בכספים, כל זאת כדי לחסוך במיסים בעתיד. במצבים אלה, חשוב לבחון את האפשרויות לפני ההחלטה הסופית.

לכן, המלצה חשובה היא לא לבצע חלוקה של הנכסים לפני היכרות עם הסכם חלוקת עיזבון מס שבח, או אף לפני חתימה על הסכם כזה, וזאת גם אם מדובר בחלוקת חלק מהעיזבון.

יתרונות החברה

vectorpaint
Icon-letter
peoples-icon

מעל 45 שנות ניסיון​​

עורכי דין מובילים ומוסמכים​​​​​

תהליך קצר ומותאם אישית​​​

משרדנו, מהוותיקים בישראל, ייצג אלפי לקוחות מרוצים מהמגזר הפרטי והמסחרי בצורה מקצועית וקשובה.​​​

עורכי הדין במשרדנו הינם בוגרי אונברסיטאות מובילות והסמכות ייחודיות לתחומים רבים​.​​

נסיוננו הרב מאפשר לנו לפתור כל בעיה משפטית. אם פניתם אלינו, תהיו בטוחים שאתם בידיים בטוחות.​​​​

רישום הסכם הסכם חלוקת עיזבון

במקרה שבו היורשים מגיעים להסכם בנוגע לחלוקת העיזבון, אין צורך לקבל אישור מבית המשפט על הסכם חלוקת העיזבון. במצב כזה, אפשר להעביר את זכויות המנוח לרשם המקרקעין, לבנק או למוסדות שמחזיקים בנכסים שבשלטונו של המנוח, באמצעות הגשת הסכם חלוקת העיזבון.

ניהילת העיזבון והסכם שיתוף הורשה הסכם חלוקת עיזבון

במקרה שבו אין תיאום דעות בין היורשים ומונה ניהיל העיזבון, הניהיל יכול להציע התמודדות חלוקת הנכסים שבידיו. בית המשפט רשאי לאשר את ההצעה, אפילו אם ישנם יורשים שמתנגדים לה.

במקרה שבו יורש מסוים אינו נוכח או לא מיוצג באופן הנאות, בית המשפט עדיין יכול לאשר הסכם חלוקה. לעומת זאת, כאשר קיימת מחלוקת עמוקה בין היורשים לגבי ההסכם, המשפט יחליט על חלוקת הנכסים, לא דרך הסכם חלוקת העיזבון, אלא באמצעות הגישה שהוקצתה בסעיף 110 של חוק הירושה.

שמירה על הזכויות של היורש בהסכם על הפרדת הנכס

סעיף 113 בחוק הירושה מביא לידיעתנו את ההגדרות הקשורות לנכסי העיזבון שאינם יכולים להתחלק כמות שהם.

המטרה היא להתחיל בהפרדת הנכסים באופן פיזי, ורק אם זה אינו אפשרי, יבוצע פרק טווח לפי הגבלות שבסעיף 113 של חוק הירושה הסכם חלוקת עיזבון.

א. במקרה של נכס שאי אפשר להפריד אותו או שהוא עשוי להתקטן משמעותית בעת החלוקה, הוא יועבר ליורש שיסכים לשלם את המחיר הגבוה המגיע לשווי שוק או מעליו. אם הנכס שווה יותר מחלקו של היורש בעיזבון, היורש יצטרך לשלם את ההבדל בלבד. ההגבלה מתייחסת, בין השאר, לנכסי מקרקעין בתחומים כמו תעשייה, מלאכה או מסחר אך לא למגזר החקלאי.

ב. אם אחד היורשים אינו מעוניין לרכוש את הנכס בשווי השוק או יותר, הנכס יימכר והרווח יחולק בין כל היורשים.

ג. בית המשפט יכול להחליט שהמכירה תתבצע דרך ההוצאה לפועל או בכל דרך אחרת שיקבע.

סעיף 113 מציע לכל אחד מהיורשים את האפשרות לקנות נכס מבין הנכסים שזכו לה בירושה, באמצעות הצעת מחיר שיהיה לפחות בשווי השוק של הנכס.

משמעות הזכות הזו היא שאם יורש מציע הצעת מחיר המתאימה לסעיף 113 של חוק הירושה, ההצעה שלו תעדיף, אפילו אם צד שלישי הציע הצעה גבוהה יותר.

הפעלת הסכם חלוקת העיזבון

הנך יכול לצרף את הסכם חלוקת העיזבון אל צו הירושה או אל צו קיום הצוואה. ההסכם משמש כהוראות למטפל בנכס העיזבון לגבי הדרך שבה הנכס יחולק, ואילו זכויות יהיו לכל יורש במהלך החלוקה. אף על פי שישנו הסכם חלוקת עיזבון, לעיתים נדרשת פעולה הנקראת תיקון החלוקה.

ביטול הסכם חלוקת העיזבון

דיני הירושה ודיני החוזים הם המסגרת המחייבת להסכם חלוקת העיזבון. לכן, ניתן להגיש בקשה לביטול ההסכם במקרים שבהם ישנם עילות ביטול על פי חוק החוזים, כמו לדוגמא, הטעייה, טעות, או עושק. כאשר רוצים לבטל הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים שקיבל תוקפו של פסק דין, יש להגיש תביעה המבקשת הצהרתי של ביטול ההסכם.

ביצוע ההסכם לחלוקת העיזבון - איפה ואיך?

כשכל היורשים מסכימים על הסכם חלוקת עיזבון, אין צורך לקבל אישור מבית המשפט. במקרים כאלה, היורשים של הנפטר יכולים לבצע רישום הנכסים לפי הסכם חלוקת העיזבון באמצעות הגשת ההסכם אל הבנקים, אל רשם המקרקעין או אל המסדות הפיננסיים האחראיים על זכויות הרכוש או הזכויות הכלכליות של המנוח.

חיסול מס מקרקעין באמצעות הסכם חלוקת עיזבון

בזמן העברת כספים או נכסים בין יורשים על פי ההסכם חלוקת העיזבון שהשאיר המנוח, המעביר וכן המקבל אינם מחוייבים בתשלום מס על הפעולה. הסכמי חלוקת עיזבון המתקבלים באישור בית המשפט מעניקים ליורשים של הנפטר פטור ממס שבח, ממס רכישה, וכמו כן פטור מתשלום ייטול השבחה. הסיבה לכך היא שהסכם חלוקת עיזבון אינו נתפס כמכירת נכס לכל דבר.
ברוב המקרים, הסכמת כל היורשים היא תנאי הכרחי להביא להסכם חלוקת עיזבון. עם זאת, אם לא ניתן להשיג הסכמה בין כל היורשים, ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לקבלת החלטה בעניין החלוקה. במקרים אלו, בית המשפט יקבל את ההחלטה הטובה ביותר לטובת כל היורשים.
ההבדל המרכזי הוא שבהסכם חלוקת עיזבון לאחר צו קיום צוואה, החלוקה מתבצעת לפי הוראות הצוואה שהוכחה כחוקית. בניגוד לכך, הסכם חלוקת עיזבון בלא התייחסות לצוואה מתבצעת בהסכם בין היורשים. הבחירה בין התהליכים תלויה בצרכים ובנסיבות הספציפיות של היורשים והנכסים המדוברים.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע נוסף

מני גור
מני גור
Read More
משרד מספר 1. מאוד נהנה לעבוד עם אילן והצוות. עזרו לי לצאת מעסקת מכר מקרקעין מורכבות מאוד. תודה על השירות ההגון.
יואב רוקח
יואב רוקח
Read More
תודה רבה על עזרתך בעריכת חוזה מכר דירה. אילן איש מקצוע מצוין.
שמעון אשר
שמעון אשר
Read More
פניתי לקבלת שירות במכירת דירה, המשרד ערך עבורי את החוזה ואני מרוצה מאוד!
יפויי כח מתמשך מדריך [מעודכן 2021]​
עורך-דין-חוזים

לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!

Skip to content