ilan-Porat-logo
04-6344150

בקשה לצו קיום צוואה מקוון

כדי להפוך צוואה לחוקית ולאפשר פילוח הירושה בין היורשים המצויינים בה, נדרשת הגשת בקשה לצו קיום צוואה.

בלי צו קיום צוואה, אורחות פעולה שצויינו בצוואה לא יחולו, וגופים שלישיים לא ישתף פעולה לגבי חלוקת הנכסים כפי שצוינו בה, דוגמת בנקים או מנהל רישום המקרקעין.

היום, צו לקיום צוואה מגיע בדרך דיגיטלית, המתבצעת על ידי הרשם לענייני ירושה, ומועברת בו זמנית למגיש הבקשה ולגופים רלוונטיים, כלומר אין צורך להציג את הצו במפגשים אישיים (נוסחאות נוספות להלן).

הגשת הבקשה מחייבת תשלום של שתי אגרות (נכון ל-2023): אגרת בקשה לצו קיום צוואה (461 ₪) ואגרת הוצאות פרסום בעיתון (130 ₪).
מבקש שאינו מיוצג על ידי עורך דין, יכול להגיש את הבקשה מקוונת או בצורה ידנית.

עורך דין המייצג את מגיש הבקשה, מחויב להגיש את הבקשה לצו קיום צוואה באופן מקוון בלבד.

הכוונות להגשת בקשה מקוונת לקבלת צו קיום צוואה: הפרוצדורה, העלויות והדרכים לביצוע התשלום

חפשים לקבל צו קיום צוואה? הפרוצדורה יכולה להתנהל כאשר המנוח הניח צוואה. ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון. הגשת בקשה לצו קיום צוואה מקוון ניתנת למי שמצוין כיורש בצוואה, וגם לעורך דין שמגיש את הבקשה בשם זוכה מצוין בצוואה.

להזכירכם, החוק מחייב את כל מי שיש לו בידו צוואה של המנוח להגיש אותה לרשם לענייני ירושה כאשר הוא מקבל הודעה על פטירתו של המנוח.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה מתבצעת באופן מקוון לרשם לענייני ירושה באמצעות טופס בקשה מקוונת, באתר הרשם לענייני ירושה. נא לשים לב: אם המנוח היה אזרח ישראלי שנפטר בחו"ל, יש לעדכן במרשם האוכלוסין את דבר הפטירה לפני הגשת הבקשה לצו.

הגשה מקוונת של בקשה לצו קיום צוואה כרוכה בתשלום של שתי אגרות (נכון ל-2023):

  1. אגרת פתיחת בקשה- 461 ₪.
  2. הוצאות פרסום בעיתון (שובר כתום)-130 ₪.

אם הגשתם את הבקשה באופן מקוון, תשלמו אגרה מופחתת עבור פתיחת הבקשה (436 ₪ במקום 513 ₪). אם המנוח היה אזרח ישראלי שנפטר בחו"ל, נדרש לעדכן את מצבו במרשם האוכלוסין לפני הגשת בקשת הירושה. לאחר מכן, ניתן לגשת לטופס הבקשה המקוון באתר הרשם לענייני ירושה.

למידע נוסף ראו:

  • פטור מתשלום אגרות עבור צו קיום צוואה או צו ירושה לבני משפחה של חללי צה"ל
  • פטור מתשלום אגרות עבור צו קיום צוואה או צו ירושה לבני משפחה של חללי פעולת איבה.

את התשלום ניתן לבצע באחת מהדרכים הבאות:

  • באופן מקוון- באמצעות שירות התשלומים הממשלתי (יש לסמן את האגרות המתאימות ברשימה שתפתח) או כחלק מהליך מילוי טופס הבקשה המקוון לקבלת הצו.
  • בבנק הדואר- באמצעות שוברים שניתן לקבל בעמדות קבלת הקהל במשרדי הרשם לענייני ירושה.
  • בעמדות תשלום אוטומטיות- באמצעות כרטיס אשראי בעמדות התשלום שממוקמות בעמדות קבלת הקהל במשרדי הרשם לענייני ירושה.

מילוי והגשת בקשת הירושה

השלב האחרון בתהליך הירושה הוא מילוי והגשת בקשת הירושה. זהו שלב מכריע שמצריך קשב ודיוק כדי להבטיח שהבקשה מתקבלת ומעבדת כראוי.

כאשר ממלאים את הטופס, חייבים להקפיד למלא את כל הסעיפים הנדרשים ולצרף את המסמכים הנדרשים בפורמט PDF. המסמכים האלה כוללים, בין היתר, את הצוואה, אישורים שנשלחו הודעות לכל היורשים, ייפוי כוח אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין, וכל מסמך נוסף שיכול להיות רלוונטי לפי מצבך.

לאחר מכן, נדרש למלא את מספר האישור שקיבלת כאשר שילמת את האגרה, אם זה לא נעשה כחלק מהליך מילוי הטופס המקוון.

לאחר שליחת הטופס, תקבל הודעת אימייל עם אישור על השליחה ואת מספר התיק שנפתח לך. שים לב שההודעה הזו לא מאשרת שהבקשה הוגשה באופן תקין, אלא רק שהיא התקבלה.

בתוך שבעה ימים מהשליחה, עליך לשלוח את הצוואה המקורית, באמצעות דואר רשום או בהגשה אישית, למשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז שבו היה מקום מגוריו של המנוח.

בסיום התהליך, לאחר בדיקת הבקשה והמסמכים הנלווים, תקבל הודעה בדוא"ל שאישרת שהבקשה הוגשה וקלטה בצורה תקנית. זהו האישור הסופי שאתה צריך כדי לוודא שהתהליך נמשך בצורה מותאמת.

המתינו לבחינת בקשת הירושה

ברגע שהגשת את בקשת הירושה, תהליך הבחינה של הרשם לענייני ירושה מתחיל. זהו שלב של מתינה שבו הרשם יבדוק את המסמכים והמידע שהוגש כדי להבין את תנאי הירושה. השלב הזה יכול לקחת זמן משמעותי, לכן חשוב להיות סבלניים ומוכנים לצורך בתהליך זה. שמירה על תקשורת פתוחה עם הרשם חשובה לשמירה על התהליך מתנהל בצורה חלקה.

אם הכל הוגש כנדרש ואין שאלות נוספות, הרשם לענייני ירושה יכריע לגבי בקשתך. אם היא אושרה, הודעה על כך תישלח אליך בדוא"ל. אם ישנן בעיות או דחייה, יינתן לך תיאור של הבעיות ומה שנדרש לתיקונם.

אחרי קבלת האישור, הוא מסיים את התהליך ואתה כעת בעל האפשרות להתקדם בנושאים של הירושה שלך, כגון מכירת נכסים, העברת זכויות, וכו'.

חשוב לזכור שתהליך זה יכול להיות ארוך ומורכב, ולעיתים קרובות עשוי לדרוש את עזרתם של משא ומתן משפטי ממומחה. אם אתה מרגיש שאתה לא מצליח להתמודד עם התהליך באופן עצמאי, או אם יש לך שאלות נוספות, מומלץ לשקול לפנות לעורך דין מומחה בנושא ירושה.

שלבים בתהליך

רשם לענייני ירושה מחזיק בתקופה של 30 ימים מהיום שבו הוגשה הבקשה, כדי לבדוק את מלוא המידע הנלקח בבקשה. אם מסוימים מהפרטים חסרים או אם יש צורך בבירורים נוספים, הרשם ישלח לך בקשה למילוי הפרטים הנדרשים דרך הדוא"ל.

את הפרטים החסרים אפשר להשלים ולעקוב אחרי התהליך של הבקשה שלך באמצעות מערכת האינטרנט של רשם לענייני ירושה.

ברגע שהבקשה מאושרת לחלוטין, הרשם לענייני ירושה יפרסם הודעה ברשומות הרשמיות של מדינת ישראל ובעיתונות, מציין שהבקשה הוגשה. זה מאפשר לכל אדם שמעוניין להגיש התנגדות להקמת הצוואה.

במקביל לפרסום ההודעה, הבקשה מועברת לטיפול של הגורם המוסמך במשרדי הרשם לענייני ירושה או במשרדי האפוטרופוס הכללי.

בעת סיום התהליך של טיפול בבקשה, ולאחר שהמועד להגיש התנגדות עבר, הרשם לענייני ירושה יקבל צו להקמת הצוואה.

קבלת ההוראה

ההוראות מיוצרות ומנופקות באופן דיגיטלי בלבד, ולא ניתן לקבל הדפס של הוראה או עותקים מודפסים של ההוראות במשרדי הרשם לענייני ירושה, כמו שהיה אפשרי בעבר.

באופן כללי, ההוראה תינתן לא מאוחר מ-50 ימים מהיום שבו הוגשה הבקשה בצורה המתאימה (כולל את תקופת הפרסום ברשומות ובעיתונות), אלא אם נדרשו מסמכים או מידע נוסף.

ההוראה הדיגיטלית תישלח על ידי הרשם לענייני ירושה לכתובת הדוא"ל של המבקש או של הנציג שלו.

בנוסף, לאחר שההוראה נשלחה באמצעות דוא"ל, אפשר לקבל אותה באזור האישי שלך באתר של השירותים והמידע הממשלתי.

אם אין לך את ההוראה הדיגיטלית המקורית שנשלחה אליך, אתה יכול להגיש בקשה לקבלת עותק דיגיטלי של ההוראה.

חייבים לדעת

אם הצוואה לא מכילה את כל הנכסים של הנפטר, ניתן להגיש בנוסף לבקשה להוראת הצוואה גם בקשה להוראת ירושה, כדי שניתן יהיה לחלק את שארית הנכסים בין היורשים החוקיים.

לכל צוואה ולכל מסמך שמוגש לרשם לענייני ירושה בשפה זרה (למעט אנגלית), צריך לצרף תרגום מאושר בידי נוטריון לעברית או לערבית (הרשם לענייני ירושה יכול לקבוע שמסמך באנגלית יש לתרגם גם).

אם שילמת את האגרה עבור הגשת הבקשה ולא נעשה שימוש בה, אפשר להגיש בקשה להחזר כספי.

צריך לוודא שהמחשב שלך מעודכן עם הגרסה האחרונה של Acrobat Reader, שמאפשרת שימוש במסמכים בפורמט PDF, הפורמט היחיד שנתמך בתהליך הגשת הבקשה.

אם מישהו נפגע מהענק ההוראה ורוצה לבטל או לשנות אותה, הוא יכול להגיש התנגדות, כל עוד ההוראה לא ניתנה. לבטל או לשנות הוראה לאחר שהיא ניתנה, יש להגיש בקשה לתיקון ההוראה או בקשה לביטול ההוראה.

אם אתם צריכים עזרה בכל הנושאים שצוינו מעלה, אנחנו במשרד התאמים באילן פורת ושות' זמינים לסייע לכם. אנו מספקים שירותים מקצועיים, מסודרים ויעילים, שיכולים להקל עליכם את המעבר במשפט הירושה. צרו קשר כדי לדעת יותר ולהתחיל את התהליך שלכם כבר היום.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה מתבצעת באופן מקוון לרשם לענייני ירושה באמצעות טופס בקשה מקוונת, באתר הרשם לענייני ירושה.
הגשה מקוונת של בקשה לצו קיום צוואה כרוכה בתשלום של שתי אגרות: אגרת פתיחת בקשה- 461 ₪ והוצאות פרסום בעיתון (שובר כתום)- 130 ₪.
בוודאי, אם אתה מגיש את הבקשה מקוון, תחויב באגרה מופחתת עבור פתיחת הבקשה. במקום לשלם 513 ₪, תשלם רק 436 ₪.
את התשלום ניתן לבצע באופן מקוון, בבנק הדואר, או בעמדות תשלום אוטומטיות באמצעות כרטיס אשראי.
החוק מאפשר למי שמצוין כיורש בצוואה להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה. זה כולל גם עורך דין שמגיש את הבקשה בשם זוכה שמצוין בצוואה.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע נוסף

שרון אברהמי
שרון אברהמי
Read More
כאשר הגיע הזמן לטפל בנושא הירושה של משפחתנו, היינו מחפשים את העורך דין המוביל בתחום. על פי המלצות, פנינו למשרד של אילן פורת ושות' ואנחנו מרוצים מאוד מההחלטה שלנו. התמיכה של הצוות במשרד היתה מעולה, והם עזרו לנו לעבור את התהליך בצורה חלקה ואפקטיבית.
מרים לוי
מרים לוי
Read More
מאוד אהבתי את העבודה של אילן פורת. הם בילו איתנו הרבה זמן, סידרו את כל השאלות שלנו והוכיחו לנו שהם באמת מחויבים ללקוחות שלהם. הם עזרו לנו להבין את כל האפשרויות שלנו ולקבל החלטה מושכלת.
יוסף כהן
יוסף כהן
Read More
המשרד של אילן פורת ושות' עזר לנו לנהל את תהליך הירושה שלנו בצורה מקצועית ואנושית. הם הסבירו לנו את כל הפרטים בצורה בהירה ובהבנה, ועשו את כל שביכולתם להקל עלינו בתהליך המורכב הזה. אנחנו מודים להם על המסירות והמחויבות.
יפויי כח מתמשך מדריך [מעודכן 2021]​
עורך-דין-חוזים

לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!

Skip to content