ilan-Porat-logo
04-6344150

הסכם בין יורשים

ההתאגדות בין יורשים באמצעות הסכם, המכונה הסכם חלוקת עיזבון, נערכת בהתאם לסעיף 110 של חוק הירושה. דרך זו מציעה ליורשי הנפטר האפשרות לקבוע איך הנכסים יחולקו ביניהם, לאו דווקא בהתאם לרצון המנוח או למה שהוא השאיר בצוואה, אם בכלל. אחת המטרות שמאחורי הסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון היא לשנות את החלוקה המקורית שהוקצתה, כך שכל יורש יקבל חלק אחר מאותו שהוקצה לו בתחילה. כאשר היורשים מסכימים על החלוקה, אין חובה לאשר את ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה. אם כי כך, ישנם מקרים מסוימים שבהם נדרשת התערבות משפטית, ואנו נדבר עליהם בהמשך.

השיקול העיקרי לגבי הסכם חלוקה בין יורשים דוגמא הוא הפחתת המיסים שעלולים להטול על הנכסים. למשל, יתכן שאחד מהיורשים יפעל למכור נכס מסוים במחיר נמוך כדי לחסוך במיסים בעתיד. במקרה זה, עלולה להיות צורך בחלוקה מחודשת של העיזבון, באופן שיגרום לחיסכון מיסוי.

לעיתים קרובות, היורשים עשויים להגיע להסכם בין יורשים לאחר צו קיום צוואה או במסגרת התנגשות לצוואה קיימת. הסכם כזה יכול לקבוע, לדוגמא, שהצוואה תקוים בחלקה או לא תקוים בכלל, והנכסים יחולקו בהתאם להסכם שהיורשים הגיעו אליו.

כמו כן, חשוב לציין שהסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון יכול להתנגש עם זכויות הירושה של הבן זוג השרוד, אך אם הבן זוג השרוד מסכים, אין מניעה להסכם. באופן כללי, ההסכמים בין יורשים מכילים גם הסכם בין יורשים עתידיים, הקובע איך הירושה תחולק בעתיד, גם אם המוריש עדיין בחיים.

בסיום, כאשר מחליטים להתאגד בהסכם בין יורשים, יש לשקול את הגורמים השונים ולוודא שההסכם אינו מפר את זכויות המצווה או היורשים האחרים.

הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים: תשלומים המבטיחים איזון

במהלך חלוקת הנכסים השייכים לעיזבון, נתקלים לעיתים במקרה בו ערך נכס אחד גבוה מערך נכס אחר. במקרים אלה, כאשר יורש אחד מקבל נכס בערך גבוה יותר, יתכן ויהיה צורך בתשלום המאזן את החסר. תשלומים אלה מכונים "תשלומי איזון".

אך, יש להתחשב במגבלות שמגבילות את ההסכם בין יורשים. ההסכם לחלוקת עיזבון לא יכול לכלול הסכמים לגבי נכסים אשר אינם שייכים לעיזבון עצמו. כלומר, ההסכם יוכל להתייחס רק לנכסים שבתוך העיזבון, ולא לנכסים חיצוניים.

לכן, בכל הסכם חלוקה בין יורשים, העיקר הוא להשאיר את העיזבון כמקור הנכסים ללא שילוב כספים או רכוש מבחוץ. לדוגמה, אם בעיזבון יש דירה בשווי 3.5 מיליון ש"ח וכמו כן סכום מזומן של 550,000 ש"ח, ומטרת ההסכם היא להביא לאיזון בחלוקה בין שני אחים, אז יתכן וקיימת קומפליקציה. נסיבות אלה עשויות לגרום לקושיים במו"מ ובהתגבשות הסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון.

מעבר לכך, חשוב לציין שבמסגרת הסכם בין יורשים, אין דרישה לשוויון מוחלט בחלוקת הנכסים. העיקר הוא הסכמה שבין הצדדים, גם אם היא מביאה לחלוקה שאינה שוויונית לחלוטין.

עיזבון ומס: הגבלות והיתרונות

עד לשנות ה-80 היה במסגרת החוק בישראל מס על עיזבונות. כיום, בשנת 2023, זה לא המצב – אין בישראל מס עיזבון.

בכל זמן מתוך השנים האחרונות, המבקש לחזור על הנושא של המס על עיזבונות הוא חוזר ומתעורר בציבור ובמדיה, בעיקר בזמן דיונים על חוק ההסדרים השנתי או במהלך תקציב המדינה. ובכל זאת, בשלב הנוכחי, ישראל נמנית עם המדינות המעטות שבהן לא נגבים מס עיזבון.

במסגרת השוואה בינלאומית, ישראל היא אחת המדינות המעטות שבהן אין הגבת מס עיזבון, וזהו אספקט חשוב בתכנון מס בינוני במשפחה.

הסכם חלקי בין יורשים

הסכם חלקי בין יורשים הוא אחת מהפתרונות הנפוצים במקרה של חלוקת נכסים ממורשת. בעיקרונו, אינו מחייב את היורשים לאזון את נכסי המורש באופן שווה. כך, למשל, יכול אחד היורשים לוותר על חלקו, וזאת לטובת יורש אחר, ואין בכך חריגות. אין צורך להצגה בפני המנהיגות המשפטית של חישוב המדויק כיוון שהמטרה היא להגיע להסכם בין היורשים, ולא להתאם לתקנות חיצוניות. במקרה והסכם החלוקה בין היורשים מתייחס רק לחלק מהעיזבון, נקרא הסכם זה "הסכם חלקי". אחים או קרובים אחרים שהם היורשים לפי דיני הירושה או לפי צוואה, יכולים להיות חלק מההסכם. עם זאת, זרים או אנשים שאינם יורשים לא יכולים להיות חלק מהסכם בין יורשים. בפרט, כאשר קיימת צוואה, או אפילו במקרה שאין צוואה, רק היורשים הם הגורמים המוסמכים לבצע הסכם כזה.

מיסוי מקרקעין והסכם בין יורשים

אם ההסכם מתמקד באופן בלעדי בשינוי בחלוקת הנכסים שבתוך העיזבון, ללא הבאת נכסים נוספים מחוץ לו, אז אין לשלם מס על הקרקע שהועברה לאחד מהיורשים. אחת המנגנונים המרכזיים להכנת הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים הוא תכנון מס.

מה הגבלות ההסכם ביניהם?

ראשונה, ההסכם יכול להתבצע רק בין אנשים שהם באמת יורשים. כלומר, אם יורש מסוים פרש מהירושה, הוא לא יכול להיות חלק מהסכם בין יורשים, משום שהוא אינו יורש יותר. אפשר להכין הסכם חלוקה בין יורשים כאשר העיזבון טרם חולק. אם חלק מהעיזבון כבר חולק, לא ניתן להכין הסכם חלוקה נוסף. כמו כן, אין להביא נכסים מחוץ לעיזבון לצורך ההסכם, ההסכם צריך להתייחס רק לנכסים המקוריים של העיזבון או לחלק מהם. הצגת נכסים שלא שייכים לעיזבון יחד עם הנכסים המקוריים אומר שזה אינו הסכם ירושה בין יורשים תקף. דרך אחת להתמודד עם הבעיה הזו היא להצגת נכסים עתידיים מהעיזבון כתמריצים לתשלומי האיזון ביניהם.

יתרונות החברה

vectorpaint
Icon-letter
peoples-icon

מעל 45 שנות ניסיון​​

עורכי דין מובילים ומוסמכים​​​​

תהליך קצר ומותאם אישית​​

משרדנו, מהוותיקים בישראל, ייצג אלפי לקוחות מרוצים מהמגזר הפרטי והמסחרי בצורה מקצועית וקשובה.​​

עורכי הדין במשרדנו הינם בוגרי אונברסיטאות מובילות והסמכות ייחודיות לתחומים רבים​.​

נסיוננו הרב מאפשר לנו לפתור כל בעיה משפטית. אם פניתם אלינו, תהיו בטוחים שאתם בידיים בטוחות.​​​

אישור הסכם ירושה בין יורשים

אישור הסכם בין יורשים נעשה בפנייה המתאימה לרשם הירושה או לבית המשפט למשפט משפחה. כאשר ישנם יורשים המגיעים להסכם ביניהם לחלוקת עיזבון, מציעים לצרף את ההסכם לבקשה שמתואמת עם צו קיום הצוואה או עם צו ירושה לפני הרשם. אף על פי שאין חובה לקבל אישור מהבית המשפט על הסכם בין יורשים, פעמים רבות זה מתבקש כאשר מדובר בצדדים בעלי סטטוס מיוחד, כמו חסוי או פסול דין. ההסכם יהיה מעוצב בצורה כתובה, ובאפשרות לצרפו לאחת מהבקשות האמורות.

ליצירת הסכם חלוקה בין יורשים, היורשים מסדירים הסכם שמפרט את דרכי החלוקה. כשמגישים את ההסכם לבית המשפט, הוא מועבר לבחינה של היועץ המשפטי לממשלה. תהליך זה יכול לקחת זמן מה, ואם יתגלה בו פגם, אפשר שזה ישפיע על האישור. במקרה שבו אחד הגורמים הוא חסוי, כמו קטין או מישהו עם אפוטרופוס, היועץ המשפטי לממשלה ישקול את המצב בפני האפוטרופוס הכללי במסגרת האישור. על כך לציין, שאפוטרופוס, אפילו הורה לקטין, אינו רשאי לחתום בשם הקטין על ויתור חלק מהירושה.

סכם על הסכם ירושה לעתיד

הסכם בין יורשים עתידיים אכן מותר, והסכם כזה יכול לעסוק בחלוקה של עיזבון שיכול להירש בעתיד. לא קיימת בעיה בכך שיורשים עתידיים מגיעים להסכם בנוגע לחלוקת הנכסים שהם יכולים לירש במידה והמוריש יפטור, וזה אינו נחשב לפעולה בלתי חוקית או לעיסקה בלתי מורשית בעניין הירושה. אולם, חשוב לציין כי הסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון במצב כזה אינו מחייב, אלא אם כן היורשים באמת יירשו את העיזבון בסיום התהליך.

באופן מנוגד, לא ניתן לערוך הסכם בין יורשים לפני פטירת המוריש אם המטרה היא לנשל את אחד היורשים מזכות הירושה שלו בעתיד. במילים אחרות, תהליך החלוקה של הנכסים הוא תהליך מותר, אך לא ניתן להגיע להסכם שיפגע בזכויות יורש מסוים. בנוסף, חשוב להבהיר שהסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון בעתיד אינו כפוף להוראות סעיף 110 של חוק הירושה. זאת מכיוון שבשלב זה, כאשר המוריש עדיין בחיים, אין ירושה ובאופן טבעי אין גם יורשים. הסכם כזה הוא למעשה הסכם שמתייחס למצב שיתכן ולא יתרחש באמת, כלומר הרישום של הנכסים בעתיד, ולכן אין גרנטיה לביצועו.

דוגמה להסכם בין יורשים דוגמא

במסגרת הסכם ירושה עתידית, יתכן ויהיה זה הסכם שמתחייב באופן דומה למכירת אופציה, שבו הצד השני מקבל זכות לרכוש במסוימות התנאים נכס שיתכן ויהפוך לזכות ירושה שלו. לדוגמה, תוך כדי הסכם זה יתכן שיורש אחד יקבל את המזומן המשויך לעיזבון, בזמן שיורש אחר יקבל את זכויות המקרקעין השייכות לאותו עיזבון.
הסכם בין יורשים מטרתו לקבוע את ההסכמים בין היורשים עצמם לגבי חלוקת הירושה. הוא לא מגן על המורשת מפני צדדים שלישיים. אם ישנם חובות או התחייבויות של המוריש לצדדים שלישיים, אלו יכולים להתבצע גם לאחר פטירתו.
מומלץ להגיש בקשה לאישור הסכם בבית המשפט במקרים בהם יש חשש שהסכם יתקולל או לא יתבצע, או כאשר ישנם יורשים שאינם מסכימים להסכם וקיימת הצורך בפתרון משפטי.
בשביל הסכם כזה להיות חוקי, כל היורשים חייבים להסכים לו. אם חלק מהיורשים אינם מסכימים, ההסכם לא יכול להיבצע בפועל, אלא אם כן ההסכם מוגן באמצעות החלטה של בית המשפט.
הסכם בין יורשים יכול להיבטל במקרים של הזמנה, אי השקפות, או אם נמצא כי הוא פוגע בזכויות יורש מסוים. בנוסף, אם ההסכם לא התבצע כראוי או אם היה בו פגיעה באחת הצדדים, יש אפשרות לבקש מבית המשפט לבטלו.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע נוסף

מני גור
מני גור
Read More
משרד מספר 1. מאוד נהנה לעבוד עם אילן והצוות. עזרו לי לצאת מעסקת מכר מקרקעין מורכבות מאוד. תודה על השירות ההגון.
יואב רוקח
יואב רוקח
Read More
תודה רבה על עזרתך בעריכת חוזה מכר דירה. אילן איש מקצוע מצוין.
שמעון אשר
שמעון אשר
Read More
פניתי לקבלת שירות במכירת דירה, המשרד ערך עבורי את החוזה ואני מרוצה מאוד!
יפויי כח מתמשך מדריך [מעודכן 2021]​
עורך-דין-חוזים

לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!

Skip to content