ilan-Porat-logo
04-6344150

ירושה על פי דין

נושא הירושה על פי דין מתמקד בטיפול בנכסים שהמנוח השאיר, בהנחה שלא נותרה צוואה מחייבת. אצלנו, במשרד אילן פורת ושות', אנחנו מקדישים תשומת לב מיוחדת לפרטים אלה.
בתוך חוק הירושה מפורטים הכללים של ירושה על פי דין. הכללים אלה נקבעים בעיקר בסעיף 10 של החוק, שבו מוגדרים היורשים, סדר הירושה, כללי העדיפות שביניהם ומשמעות החלוקה בין נכסי העיזבון.

חלוקת ירושה על פי דין

חלוקת הירושה נעשית לפי סדרי העדיפות שמפורטים בחוק, והם נוגעים לכל גורם, כולל זכויות ירושה של בן זוג, הפרנטליה של הילדים או הנכדים, וחלוקת דירת מגורים בין היורשים. במקרה של חלוקת ירושה על פי דין בין אחים, החוק מסביר כיצד מתחלקות הנכסים שהמנוח השאיר.

בשביל להתחיל את התהליך של ירושה על פי דין, יש להגיש בקשה לקבלת צו ירושה, בהנחה שלא נותרה צוואה. אם קיימת צוואה, הוראות הצוואה הן החלות, ובמקרה שהצוואה אינה מכילה הוראות בנוגע לכל הנכסים, אז החלוקה של הנכסים שלא נכללים בצוואה תתבצע על פי כללי הירושה שבחוק.

אנחנו, במשרד אילן פורת ושות', מקדישים מאמץ מיוחד לנושאים אלו, ועוסקים בהם במשך השנים, הן במקרה של חלוקת ירושה בין אחים ובין נכדים, הן במקרה של חלוקת דירת מגורים בין יורשים, ואף במקרה של ירושה של כספי ביטוחים.

נכון לציין שמונח "נכסי הירושה" או "נכס ירושה" משמשים לעיתים באופן שגוי, כאשר המילה הנכונה לתאר את הנכסים שנמסרים היא "נכסי עיזבון". ההבדל בין המילים מבוסס על העובדה ש"ירושה" מתארת את הזכות, בעוד ש"עיזבון" מתאר את מהות הנכסים שהמנוח השאיר.

פירוט חלוקת הירושה

במצב שבו אין צוואה מוכחת, זהות היורשים מוגדרת על פי חוק הירושה, כלומר, הירושה מתחלקת על פי דין. הקביעה של מי הם היורשים מבוססת על הוראות הסעיף העשירי בחוק הירושה:

"חוק הירושה: מי הם היורשים?"

היורשים המוגדרים על פי החוק הם:

  1. הבן-זוג שנותר מהנפטר.
  2. צאצאיו של הנפטר, ההורים שלו וצאצאיהם, וההורים של ההורים שלו וצאצאיהם (בתוך החוק הזה – הקרובים של הנפטר).

ירושה על פי דין: חלוקת ירושה בין אחים

הוראת הסעיף הראשון של חוק הירושה מגדירה כי ברגע של מות, הרכוש מעבר ליורשיו. לכן, בזמן שהאדם נפטר, היורשים שלו הופכים לבעלי זכויות בנכסים שהם יורשים.

יתרונות החברה

vectorpaint
Icon-letter
peoples-icon

מעל 45 שנות ניסיון

מומחיות משפטית מוכחת

ליווי אישי​

עם למעלה מ-45 שנות ניסיון בדיני צוואות וירושה, למשרד אילן פורת ושות' רקורד מוכח של מומחיות והצלחה בסיוע ללקוחות.​

עם הידע המשפטי הרחב והעמוק שלנו, אנו מצליחים להיות צעד אחד מעבר למתחרים. אנו מסוגלים להתמודד עם מגוון מקרים משפטיים, כולל מקרים מורכבים ומאתגרים במיוחד, ולספק תוצאות מוצלחות ללקוחותינו.

הצוות שלנו מעניק ליווי ותמיכה בהתאמה אישית לאורך כל התהליך של עריכת צוואות, ופתרון סכסוכי ירושה, תוך גישה אישית רגישה וקשובה לצרכי לקוחותינו.

הבנה של ירושה על פי דין

לפי חוק הירושה, האישור של מי יורש את נכסיו של המנוח משתנה לפי מידת הקרבה של המשפחה. סעיף 12 בחוק מגדיר שיש קדימות לילדי המנוח לעומת ההורים שלו, וההורים שלו קודמים להורי ההורים שלו. כלומר, חלוקת הירושה תתבצע בין הבן זוג של המנוח ובין ילדיו. אם למנוח לא היו ילדים, החלק שלהם יעבור להוריו. אם לא נותרו הורים, אחיו ואחיותיו יירשו את המנוח. אם אין לו אחים ואחיות, סבא וסבתא משני הצידים יירשו את המנוח. השיטה הזו נקראת "שיטת הפרנטלות" ומבוססת על כך שחלוקת הרכוש מתמקדת בפרנטלה אחת.

הגדרת חלוקת ירושה על פי דין שוויונית

סעיף 13 בחוק הירושה קובע שחלוקת הירושה צריכה להיות שוויונית. כלומר, ילדי המנוח מחליקים את העיזבון שווה בשווה, וכך גם הורי המנוח והורי ההורים שלו.

חליפים ליורש: צו ירושה על פי דין

לפי סעיף 14 בחוק הירושה, אם יורש מת, לו יהיו חליפים. לדוגמה, אם ילד של מנוח מת לפניו והשאיר ילדים, הילדים יורשים במקום האב. באופן זה, יורשים ילדים של כל אחד מקרובי המנוח שמת לפניו. אבל, הכלל הזה לא חל אם המנוח הניח בן זוג או הורים או הורי הורים.

חלק א' - ירושה של בן זוג במקרה של ירושה על פי דין

אנו באילן פורת ושות', מסבירים שהחוק הירושה מנהל חלוקת ירושה במקרה של ירושה על פי דין. הוא מספק סדר ירושה מסוים בהיעדר צוואה. אחד מהתרחישים המורכבים ביותר במהלך חלוקת ירושה על פי דין הוא במקרה של ירושה של בן זוג.

הסעיף 11 לחוק הירושה מתאר את התהליך המקנה לבן זוג זכות ירושה מוגבלת במקרה של ירושה על פי דין, במקרה שהילדים, הנכדים או ההורים של המנוח אינם מתווספים למינויים בירושה. כמו כן, כאשר בן הזוג היה נשוי למנוח וחי עימו למשך שלוש שנים או יותר, והיו מגורים בדירה שכללה בעיזבון, בן הזוג יהיה זכאי לקבל את כל החלק של המנוח בדירה המדוברת.

חלק ב' - פרטי זכויות הירושה של בן זוג

בן הזוג של המוריש מקבל את הרהיטים ומכונית המשפחה הנמנים, לפי המקובל, במשק הבית המשותף, ומהחלק הנותר של העיזבון, בני זוג מקבלים יחסים משתנים. במקרה של ירושה על פי דין דירת מגורים או במקרה של ירושה על פי דין ללא צוואה, אנו כאן כדי לסייע.

אם המנוח השאיר ילדים, נכדים או הורים, בן הזוג יקבל חצי מהעיזבון. אם המנוח השאיר אחים, צאצאים, או הורי הורים, בן הזוג יקבל שני שלישים מהעיזבון, וכן כל חלקו של המנוח בדירה אם הוא היה נשוי לו וחי עימו לשלוש שנים או יותר.

בן הזוג של המנוח יקבל את העיזבון במלואו אם המנוח לא השאיר קרובים על פי חוק הירושה.

הירושה שנקבעת בהסכם הנישואין לא נכללת בחלקו של בן הזוג בעיזבון. מה שמגיע לבן הזוג בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג או בהתאם להסכם ממון לא מפחית את זכותו לקבל מהעיזבון את מה שהמנוח קיבל בעקבות הנישואין.

חלוקת עזבון בין אחים

חלוקת ירושה בין אחים היא תהליך שבו נעשית פיצול של הנכסים שהמנוח השאיר אחריו בין צאצאיו או אחיו, בהתאם לחוק הירושה. במקרים מסוימים, במידה והמנוח השאיר בת זוג, אחים יכולים להרוויח מקטע של העזבון או מנכס מסוים הנמצא בעזבון.

כאשר מדובר ב"אחים", אנו מתייחסים לשני תהליכים מובנים. במקרה הראשון, "האחים" הם צאצאי המנוח. במקרה השני, "האחים" הם אחי המנוח. בשני התהליכים, חלוקת הירושה על פי דין מתבצעת בהתאם להוראות החוק.

במקרה של מנוח השאיר בת זוג ואין לו צאצאים, אך יש לו אחים, בת הזוג תירש שני שלישים מהעזבון. החלק הנותר מהעזבון יחלק בין אחיו של המנוח בחלקים שווים.

אם המנוח לא השאיר בת זוג, צאצאים או הורים, אחיו יירשו את העזבון בחלוקה שווה. חשוב לשים לב, כי ירושה על פי דין אחים אינה חלה כאשר מדובר בחלוקת של משק חקלאי.

פיצול דירת מגורים בין יורשים

חלוקת דירת מגורים בין יורשים מתבצעת בדרך כלל דרך אחת משני דרכים: רישום זכויות היורשים לפי חלקם בפנקס המקרקעין או מכירת הדירה והתמחור המקובל מהמכירה מתחלק בין היורשים לפי חלקם בדירה.

באפשרות הראשונה, זכויות היורשים לדירה מתרשמות לפי החלק שלהם. נניח ששלושה אחים יורשים את הדירה בחלקים שווים, כאשר ירושה על פי דין אחים מתבצעת, הדירה תרשם על שמם של שלושת האחים כבעלי הזכויות בה, כאשר כל אח נרשם עם 1/3 מהזכויות בדירה.

באפשרות השניה, הדירה מוכרת למי שמציע את המחיר הכי גבוה, והכסף הנכנס מהמכירה מתחלק בהתאם ליחס הזכויות של היורשים בדירה.

הכללים של ירושה על פי דין: כספי ביטוח וקופות גמל

צו ירושה על פי דין, כחוק, מתייחס לנכסים שהיו בבעלות הנפטר בעת מותו. כלומר, הוא אינו כולל בתוקפו נכסים שאינם חלק מהירושה שהמנוח השאיר.

כאשר מדובר ברכוש שאינו מרכיב של הירושה, מגדיר סעיף 147 של חוק הירושה אותו כ"סכומים שהם לתשלום בעקבות מותו של אדם במסגרת חוזה ביטוח, חברות בקופת גמל או קופות תגמולים, או מתוך סיבה דומה, אשר אינם חלק מהירושה, אלא אם נקבע שהם נכנסים לתוך הירושה". לכן, כספים שהמנוח מקבל על פי סעיף 147 של חוק הירושה, מתחלקים בהתאם להוראת מוטבים שנמצאת במנהל החברה לביטוח או בקופת הגמל, ולא לפי חוק הירושה.

ירושה ללא יורשים: ירושה על פי דין ללא צוואה

ירושה בהעדר יורשים מתקיימת כאשר אדם מת והשאיר אחריו נכסים, אך לא כתב צוואה, ואין לו יורשים לפי חוק הירושה. במקרה זה, זכות הירושה מעברת למדינה. מצב זה, אף שנדיר, מאפשר למדינה לרכוש רכוש שאינו נדרש, ולהשתמש בו למען ציבורי.
תהליך החלוקה של ירושה שמכילה דירת מגורים עלול להתאפשר בשני אופנים עיקריים. הראשון, הכללת שמות היורשים על פי חלקם ברשום המקרקעין של הדירה. נניח, אם שלושה אחים מורשים לדירה בחלקים שווים, שם כל אח מהם יופיע על הרשום כבעל זכויות של 1/3 מהדירה. אם מחצית הדירה מופצלת בין היורשים, כל אח מהם יקבל 1/6 מהדירה. השיטה השנייה היא מכירת הדירה למי שישים את המחיר הגבוה ביותר, ואז חלוקת התמורה לפי הזכויות המקוריות של היורשים בדירה.
במקרה של ירושה על פי דין אחים, החלקים שמקבלים האחים מתאימים למספר האחים. לדוגמה, אם יש שלושה אחים, כל אח מהם יקבל 1/3 מהירושה. זה משתנה כאשר ישנם יורשים נוספים, כמו ילדים או בני זוג.
הכספים שהגיעו למנוח מחברת הביטוח או קופת הגמל, אשר מוגדרים כלא חלק מהירושה לפי סעיף 147 של חוק הירושה, יחולקו בהתאם להוראות המוטבים שנמצאים בנהלי החברה שאליה היה המנוח חבר, ולא על פי חוק הירושה.
צו ירושה על פי דין מונפק על ידי בית המשפט והוא מאשר את החלוקה של הירושה בין היורשים. לקבלת צו כזה, יש להגיש בקשה לבית המשפט עם כל המסמכים הנדרשים, כולל דיווח מפורט על הנכסים שבעזבון. בסוף התהליך, הבית המשפט יקבע את החלוקה של הירושה על פי הדין.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע נוסף

שרון אברהמי
שרון אברהמי
Read More
כאשר הגיע הזמן לטפל בנושא הירושה של משפחתנו, היינו מחפשים את העורך דין המוביל בתחום. על פי המלצות, פנינו למשרד של אילן פורת ושות' ואנחנו מרוצים מאוד מההחלטה שלנו. התמיכה של הצוות במשרד היתה מעולה, והם עזרו לנו לעבור את התהליך בצורה חלקה ואפקטיבית.
מרים לוי
מרים לוי
Read More
מאוד אהבתי את העבודה של אילן פורת. הם בילו איתנו הרבה זמן, סידרו את כל השאלות שלנו והוכיחו לנו שהם באמת מחויבים ללקוחות שלהם. הם עזרו לנו להבין את כל האפשרויות שלנו ולקבל החלטה מושכלת.
יוסף כהן
יוסף כהן
Read More
המשרד של אילן פורת ושות' עזר לנו לנהל את תהליך הירושה שלנו בצורה מקצועית ואנושית. הם הסבירו לנו את כל הפרטים בצורה בהירה ובהבנה, ועשו את כל שביכולתם להקל עלינו בתהליך המורכב הזה. אנחנו מודים להם על המסירות והמחויבות.
יפויי כח מתמשך מדריך [מעודכן 2021]​
עורך-דין-חוזים

לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!

Skip to content