ilan-Porat-logo
04-6344150

צוואה בפני רשות

צוואה שנעשית לפי הרשות או צוואה שהוקמה בפני נוטריון היא אחת מתוך ארבעה קטגוריות של צוואות שניתן להקים לפי חוק ירושה. בהתאם למשפטי הירושה, יש אפשרות להקים צוואה גם בנוכחות גורמים שמסמלים את הרשויות במדינת ישראל: דיין, פקיד, חבר בית דין הלכתי והרשם המחובר לענייני ירושה. הקמת צוואה לפי הרשות תיערך בצורה כתובה, ולא נדרשת נוכחות של שני עדים, אלא רק הופעתו של בעל התפקיד המייצג או מגורם לרשות, בהסכמה עם חוק ירושה: "22(א) צוואה לפי הרשות תוקם על ידי המצווה על-ידי פרטות הצוואה שנאמרות על פה בפני דיין, פקיד בבית המשפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר בית דין הלכתי, כמשמעו בסעיף 155, או על ידי הגשת פרטי הצוואה בכתב, בידי המצווה עצמו, לידי דיין או פקיד בבית המשפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין הלכתי כפי שנאמר.". רוב הצוואות שנעשים לפי הרשות בישראל מתבצעות בפני נוטריון, אבל במספור המקרים, צוואה נערכת בפני דיין בבית המשפט וכמובן צוואה כזו גם מוגדרת כצוואה לפי הרשות.

אחריות הנוטריון היא לוודא שהצוואה עומדת בדרישות החוק ושהמצווה מבין את הלועז של מעשיו. בנוסף, הנוטריון אחראי לתהליך התיעוד ולחתימה על המסמך. כשמדובר בצוואה שנערכה בפני דיין, יש לו לבדוק את יכולתו של המצווה להבין ולהסכים לתוכן הצוואה, ולוודא שכל הפרוטוקולים נעשים כראוי.

בשני המקרים, חשוב לזכור כי כאשר מדובר בצוואה לפי הרשות, חשיבותה של הצוואה וההשפעה שלה על הירושה הם משמעותיים ולכן יש לקחת בחשבון את הדיוק והזהירות הנדרשים בעת עריכתה.

הכנת צוואה בסמוך לרשויות

כאשר פונים לרשויות המדינה כדי לקבוע צוואה, התהליך מבוצע בצורה מסודרת ומתועדת. המצווה יכול לבחור אם לספר את רצונו בקול או להגיש כתבה מול הרשות, שבתורה קוראה לו את הצוואה ולאחר מכן מחתימה עליה בשם הרשות ומסורה למצווה. עריכת הצוואה לפני בית משפט או בית דין דתי משרתת כראיה רשמית ומתועדת לכל הנסיבות של התהליך. לדוגמה, אם המצווה הגיע לבית המשפט בליווי בנו ומשפטן, הפרטים יתועדו באופן רשמי.

עריכת צוואה נוטריונית מחייבת הקפדה על קריטריונים מסוימים. קודם כל, הנוטריון חייב לוודא שכל היסודות של צוואה בפני רשות נמצאים במקום. כמו כן, הנוטריון חייב לפעול על פי הכללים המוטבעים בתקנות הנוטריונים, כולל איסור על ניגוד עניינים, קבלת אישור רפואי לגבי המצווה, בדיקת הבנתו ורצון החופשי של המצווה, ואף לתרגם את הצוואה לשפה שבה המצווה.

צוואה בפני שופט

בית הדין הוא גוף שיפוטי, ולפיכך יש אפשרות לקבוע צוואה בפני גוף כזה, גם על ידי שופט. זה אומר שצוואה שהוקמה בפני נוטריון איננה תואמת לצוואה שהוקמה בפני גוף שיפוטי, אלא היא רק אחת מהגרסאות של צוואה שניתן להקים בפני גוף כזה. המצווה יביא את תוכן הצוואה בפיו או במסמך לשופט. השופט יפנה למצווה שאלות, שיתועדו בדו"ח הישיבה, במטרה לוודא שהמצווה מבין את הצוואה ואת ההנחיות שבה, וכי זהו רצונו. לאחר מכן, בית הדין יקרא למצווה את הצוואה, וכאשר המצווה מאשר בפני השופט כי זו הצוואה שלו, בית הדין יחתום על הצוואה ויספק למצווה אותה יחד עם דו"ח הקמת הצוואה. במהלך הקמת הצוואה בפני בית הדין, לא יהיו נמצאים בחלל בית הדין אחרים, כולל עורך דין שעזר בהכנת הצוואה.

צוואה שהוקמה בפני נוטריון

נוטריון הינו "גוף מוסמך" על פי החקיקה הישראלית, ולפיכך יש אפשרות להקים צוואה בפני גוף כזה דרך נוטריון. הסכמת הנוטריון מספיקה להבטיח כי הצוואה היא לגיטימית ואין צורך בשני עדים. גם ניתן להקים צוואה הדדית בפני נוטריון. לפרטים נוספים על הקמת צוואה.

הגורמים המרכזיים של צוואה שהוקמה בפני גוף שיפוטי

לפי החוק הישראלי בנושא ירושה, ישנם גורמים בסיסיים לכל צוואה, ובמידה ואחד מהם חסר, אין לראות במסמך כצוואה. לפיכך, כאשר מבקשים לבחון אם המסמך הנבחן הוא צוואה, יש לבדוק האם הוא מכיל את הגורמים הבסיסיים, מכיוון שאם חסר יסוד מסוים, לא ניתן להחשיב אותו כצוואה נוטריונית. סעיף 22 של חוק הירושה מגדיר כי הגורמים המרכזיים של צוואה שהוקמה בפני גוף שיפוטי הם שהמצווה עצמו הוציא או אמר את צוואתו בפני הגוף השיפוטי. כלומר, יש שתי אפשרויות להקים את הצוואה: המצווה יכול לדבר את תוכן הצוואה לגוף השיפוטי וזה יירשם על ידי הגוף, או שימסור את תוכן הצוואה בכתב. במימוש של אחת האפשרויות, נחשבת הצוואה כקובעת בפני גוף שיפוטי.

דרישות נוטריונות לגבי צוואה נוטריונית

תקנות הנוטריונים מציינות מסלול מסויים שנוטריון צריך לבצע בעת קביעת צוואה נוטריונית. על פי סעיף 4 של התקנות, חשוב כי הנוטריון יוודא ראשית כי המבקש הוא מבוגר בגיל 18 ומעלה. זהותו של המבקש יכולה להיות מוכחה באמצעות תעודת זהות, דרכון, או מסמך ציבורי אחר. כמו כן, אם האדם אינו יכול להגיע בעצמו לפגישה עקב השהייה בביתו או בבית חולים, יש לספק תעודה רפואית המעידה על יכולתו לקבוע צוואה.

אחריות הנוטריון לוודא הבנת המצווה

חלק חשוב מהתהליך הוא ודאות הנוטריון בכך שהמצווה מבין את נפח ההחלטות שהוא מקבל. נוטריון לא יכול לחתום על צוואה של מישהו שנראה כי אינו מבין את היקפם של דבריו. הרישום שהנוטריון יבצע יכיל את פרטי השיחה והתייחסות לכך שלדעת הנוטריון המצווה הבין את מהות הצוואה.

הבנת טיבה של צוואה

בהמשך לפעולות הנדרשות מהנוטריון, קריטי שהמצווה יבין לא רק את התוכן של הצוואה אלא גם את טיבה. זאת אומרת, המצווה צריך להיות מודע למשמעות המשפטית ולהשלטות של הצוואה על הנכסים ולמי שהוא מועברים. הנוטריון צריך לוודא שהמצווה מבין את המלוא המשמעותי של המסמך, ולא מקבל החלטות בלחץ או מבלי הבנה מלאה של התוצאות.

איסור על ניגוד עניינים

במהלך התהליך, הנוטריון חייב לשמור על נייטרליות מוחלטת ולהימנע מכל ניגוד עניינים. הנוטריון אינו רשאי לפעול במקרה בו יש לו עניין אישי בתוצאה של הצוואה, או קשר עם אחד הצדדים המעורבים. השמירה על יושרה ובלתי-טיהות מבטיחה את תקנות הצוואה ומונעת סכסוכים מיותרים בעתיד.

תרגום הצוואה לשפה שהמצווה מבין

במקרים בהם המצווה אינו מבין באופן מלא את השפה בה הצוואה כתובה, חובה על הנוטריון להבטיח כי הצוואה תורגמה לשפה שבה המצווה מבין. התרגום חייב להיעשות באופן מקצועי ומדויק, כדי לשמר על תוכן ומשמעות המסמך המקורי. על התרגום להיות נאמן ולהציג בבירור את הכוונות וההוראות של המצווה. חשוב להדגיש כי הנוטריון חייב לוודא שהמצווה קורא ומבין את הצוואה בשפה שלו ולאומת ההבנה יש לקבל אישור ממנו. במידה והמצווה לא יכול לקרוא, יש לוודא שמישהו אמין מקריא לו את הצוואה בשפה שהוא מבין.

אדם מרותק למיטתו

כאשר המצווה הוא אדם המרותק למיטתו, חשוב במיוחד שהנוטריון יתחיל לערוך את הצוואה בזהירות וברגישות רבה. יש לוודא את היכולת של המצווה לתקשר ולהבין את מהות הפעולה שהוא עומד לבצע. במקרים כאלה, התעודה הרפואית היא אמצעי קריטי לוודא את כשירות המצווה לקביעת הוראות הצוואה.

פגם בתעודה רפואית

במקרה של פגם בתעודה הרפואית, יתכן כי הצוואה לא תהיה חוקית. הנוטריון מחויב לבדוק בקפידה את תקפות התעודה ואת תוכנה, כדי לוודא שהיא מעידה על כשירות המצווה לקביעת הוראות הצוואה בצורה ברורה וחד משמעית.

התנגדות לצוואה בפני רשות

במקרים מסוימים, עשויים יורשים או בני משפחה להעלות התנגדות לצוואה בפני רשות. התנגדות זו עשויה להיות מבוססת על טענות של חוסר הבנה של המצווה, פגם בתעודה הרפואית, או כל סיבה אחרת המעידה על כך שהצוואה איננה מבטאת את רצון המצווה. במקרה כזה, הבית המשפטי עשוי לקבל החלטות שונות הנוגעות לחוקיות הצוואה.

ביטול צוואה בפני רשות

במקרה בו הבית המשפטי מוצא שהתנגדות המוצגת מוצדקת, הוא עשוי לבטל את הצוואה הנוטריונית. זאת, במקרים בהם נמצא כי לא הובנה טיבה של הצוואה על ידי המצווה, או שהיו ניגודי עניינים בלתי מותרים, או שהיו בעיות אחרות בתהליך. ביטול כזה של צוואה יכול להשפיע באופן משמעותי על החלוקה של הנכסים של המנוח.

במקרים בהם צוואה בפני רשות מבוטלת, יתכן ויהיה על היורשים להיעזר בסיוע משפטי כדי להבין אילו פעולות נוספות ניתן וכדאי לבצע. חשוב לזכור כי הליך כזה עשוי להיות ארוך ומורכב, ולכן חשוב להתייעץ עם מומחים בתחום.

בסיכום, עריכת צוואה בפני רשות היא תהליך רגיש וחשוב, הדורש קפידה רבה והיקף במהלכו. הנוטריון, המצווה והמשפחה כולם משחקים תפקיד חשוב בוודאות החוקיות והתקינות של הצוואה.

עריכת צוואה נוטריונית בפני רשות מספקת את הצוואה עם חותם רשמי שמקנה לה מעמד משפטי חזק יותר. זה גורם לכך שהתהליך של הכרה בצוואה וביצועה הוא יותר מהיר ופשוט, וכן יכול להפחית את הסיכוי למחלוקות בין היורשים.
כן, האדם חייב להיות בגיל 18 ומעלה, ולהיות כשיר מבחינה נפשית ומשפטית. כמו כן, יש לוודא שהצוואה נערכת בצורה חוקית ושהנוטריון מבצע את הבדיקות הנדרשות.
חשוב לוודא שהנוטריון מבצע תרגום של הצוואה לשפה שאתה מבין. אם יש לך קשיי תקשורת בשפה העברית, מומלץ להביא עימך מתורגמן או לבקש מהנוטריון לספק אחד.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע נוסף

יואב רוקח
יואב רוקח
Read More
תודה רבה על עזרתך בעריכת חוזה מכר דירה. אילן איש מקצוע מצוין.
שמעון אשר
שמעון אשר
Read More
פניתי לקבלת שירות במכירת דירה, המשרד ערך עבורי את החוזה ואני מרוצה מאוד!
Tomer Asif
Tomer Asif
Read More
תודה על העזרה במכירת הדירה. המשרד של אילן נותן שירות ברמה גבוהה, איכותי מאוד.
יפויי כח מתמשך מדריך [מעודכן 2021]​
עורך-דין-חוזים

לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!

Skip to content