ilan-Porat-logo
04-6344150

תביעה לפינוי מושכר

תביעה לפינוי מושכר היא פרק חשוב במערכת הדינים של ישראל, שמטרתו להסיר דייר או שוכר מנכס שאינו שייך לו, במקרים בהם הדייר מפר את החוזה או במקרים שהוא אינו משלם את שכר הדירה כהוראת החוזה.

תהליך תביעה לפינוי מושכר מתחיל עם הגשת כתב תביעה לבית המשפט, שבו צריך לפרט את הנסיבות והמשפטים שבגינם יש לפנות את הדייר. אחרי הגשת כתב התביעה, התהליך המשפטי מתרחש בהתאם להוראות החוק.

ישנם מספר מקרים בהם ניתן להגיש תביעה לפינוי מושכר. המקרה הכי נפוץ הוא של מקרה שבו השוכר מפר את החוזה – בין אם זה על ידי שלא לשלם את שכר הדירה, או שהוא מפר סעיף אחר בחוזה. מקרה נוסף הוא של מקרה שבו הבעלים מעוניין להשתמש בנכס למטרות אישיות ולכן מעוניין לסיים את חוזה השכירות. בנוסף, במקרה של חוזה שכירות שפג תוקפו, הבעלים יכול להגיש תביעה לפינוי מושכר במטרה להשיג את הנכס בחזר.

תקנות חדשות - הסבר על התקנות החדשות הקשורות לתביעות לפינוי

בשנים האחרונות, התקנות החדשות ענו על מגוון נושאים הקשורים לתביעות לפינוי מושכר. אחת מהשינויים החשובים ביותר היא הכללה של תהליך משפטי מאושר שהוקם במטרה להקל על הוצאה לפועל של תביעות לפינוי. התהליך הזה, הנקרא "סדר דין מהיר לפינוי מושכר", מאפשר לבעלים להגיש תביעה לפינוי בדרך מהירה ויעילה יותר מאשר בעבר.

בנוסף, התקנות החדשות מתעסקות בכמה נושאים מרכזיים אחרים. לדוגמה, הן מגדירות את השלבים שחובה לעבור בם כדי להגיש תביעה לפינוי, כולל הצפה בהזמנה לדין והגשת כתב הגנה. הן מגדירות את הסנקציות שיש להטיל על שוכר שלא מפר את החוזה או שמתנגד לפינוי ללא הסיבה הנאותה.

במקביל, התקנות מציבות תנאים מסוימים שחייבים להתקיים בכדי להגיש תביעה לפינוי. למשל, יש לציין בכתב התביעה את הסיבות לפינוי, ולהוכיח שהתביעה מתאימה לתנאים שנקבעו בחוק. בנוסף, יש לצרף לתביעה את כל התיעוד הרלוונטי, כולל את החוזה של שכירות, כל דוקומנט שמוכיח את המפר של השוכר, וכמובן כל מידע שיכול להכיל את התביעה.

הליך וביצוע: תביעה לפינוי מושכר הוצאה לפועל

תביעה לפינוי מושכר מתחילה עם הגשת כתב תביעה לבית המשפט המקומי. הכתב צריך לפרט את הנסיבות והדרישות לפינוי. עם הגשת התביעה, יש לשלם אגרת התביעה.

אחרי ההגשה, השוכר מקבל צו לתשובה, שבו נדרש להגיב לתביעה תוך 30 יום. אם השוכר מתערער על התביעה, התהליך ימשיך לדיון במשפט.

במידה והתביעה מתקבלת, יינתן צו פינוי. במקרה זה, אם השוכר לא עוזב את הנכס בהתאם למועד שנקבע, המשכיר יכול להגיש בקשה להוצאה לפועל, כלומר, הגורמים לאכיפה של החוק יפנו את השוכר מהנכס.

מעבר לזאת, הכלל הוא שהמוציא לפועל אינו מבצע את הפינוי באופן ישיר, אלא מוסמך לגבות את סכום החוב מהשוכר ולהעבירו למשכיר. במידה והשוכר אינו משלם, המוציא לפועל יכול לבצע פעולות אכיפה נוספות, כולל ח seizure על המשכורת או הנכסים של השוכר.

עלויות ואגרות: אגרה תביעה לפינוי מושכר

ההוצאות המוצךות לתביעה לפינוי מושכר משתנות בהתאם למגוון מקרים וגורמים. בהנחה שהסכום של התביעה מתחת ל-2.5 מיליון ש"ח, האגרה המוצכת לתביעה היא כ-2.5% מסכום התביעה. לדוגמא, אם התביעה היא על סכום של 50,000 ש"ח, האגרה היא 1,250 ש"ח. אבל יש לזכור שהמחירים מתחילים מ-518 ש"ח, ומשתנים בהתאם לערך התביעה.

לאורך הדרך, עלולות להיות הוצאות נוספות, כולל אגרות מנהליות, עלויות הגשת מסמכים, ועלויות נוספות במידה והתהליך מתמשך לשלבי בית משפט מתקדמים.

בנוסף, אם אתה מעסיק עורך דין לייצג אותך, תידרש לשלם עבור שירותיו. העלויות של עורך דין יכולות להשתנות מאוד בהתאם למשרד ולניסיון של העורך דין.

אזרחים יכולים למצוא מידע נוסף על אגרות ועלויות מקובלות באתר של משרד המשפטים או על ידי פניה לעורך דין מתמחה.

פיצוי עבור עלויות: תביעה לפינוי מושכר שכר טרחה

התהליך של תביעה לפינוי מושכר הוא לעיתים קרובות מאתגר ומעמיס, ומדובר בנושא שיכול להיות מעט מסובך. במקרים רבים, המאמץ והזמן שמושקעים בתהליך יכולים להיות משמעתיים. לכן, החוק הישראלי מאפשר למי שמגיש תביעה לפינוי מושכר לקבוע סכום לשכר טרחה.

שכר טרחה הוא סכום כסף שנקבע על ידי בית המשפט ומטרתו לכסות את ההוצאות הנוספות שנוצרו במהלך התהליך. מדובר בהוצאות של מגוון סוגים, כולל דמי עורך דין, אגרות משפט, דמי השכרה עבור מחסנים, ואף את הזמן שבו המבקש התנגד להוציא לטובת התהליך.

על פי החוק, ההחלטה מתבססת על מגוון גורמים, כולל את סוג התביעה, את משך התהליך, את ההוצאות שהושקעו, ועוד. יש לציין שאין שום הבטחה שבית המשפט יקבל את בקשת השכר טרחה, אך זה אפשרי.

דוגמא לכתב תביעה לפינוי מושכר

בהנחה שאתם משכירים דירה למשכר, ואתם רוצים להפנות אותו, כתב התביעה ייראה בערך כך:

  1. שם המבקש: (שמך המלא וכתובתך)
  2. שם הנתבע: (שם השוכר המלא וכתובתו)
  3. מטרת התביעה: פינוי שוכר מנכס שנמצא ברשותו.
  4. רקע: הנתבע השכיר את הנכס במסגרת חוזה שכירות מסוים, המפרט את התנאים של השכירה.
  5. מצב הנוכחי: הנתבע ממשיך להחזיק בנכס, על אף שהחוזה הופסק/נפג/הגיע לסיומו, או שהוא מפר את הוראות החוזה.
  6. בקשה לפינוי: המבקש מבקש מבית המשפט להורות לנתבע לפנות את הנכס תוך זמן מוגבל.
  7. פיצויים: המבקש מבקש לקבוע שהנתבע ישלם לו פיצויים עבור כל יום שהוא מחזיק בנכס לאחר מועד הפינוי הנקבע.
  8. סכום התביעה: המבקש מבקש לקבוע את סכום התביעה על פי השכר החודשי שנקבע בחוזה, מוכפל במספר החודשים שהנתבע יחזיק בנכס לאחר מועד הפינוי הנקבע.
  9. תאריך וחתימה: חתימת המבקש ותאריך הכתב.

לצורך הבהרה, בסיום כתב התביעה, על המבקש לוודא שכל הפרטים הנחוצים כלולים, ולספק את המידע הרלוונטי באופן מדויק. בנוסף, חשוב להציג את המידע באופן מסודר וברור, כדי להקל על קריאת הכתב ולשפר את הסיכויים להצלחה.

מספר המרכיבים של כתב התביעה כולל: את החומר המשפטי המסביר את הסיבה לתביעה, את החומר העובדתי שמייחס את התביעה לסיטואציה המסוימת, ואת הטענות המשפטיות שהמבקש מעמיד.

כמובן, דוגמא זו היא מרכזי, והיא לא מכסה את כל המקרים האפשריים. תביעה לפינוי מושכר יכולה להתאים למגוון מקרים, ויתכן שיהיו צורכים משפטיים ספציפיים אחרים שלא כלולים בדוגמה זו.

כתב תביעה לפינוי מושכר - הכנת כתב תביעה לפינוי מושכר

ההכנה של כתב תביעה לפינוי מושכר היא תהליך מקיף שדורש שיקול דעת משפטי והקניית מידע רלוונטי. המטרה היא להציג את הסיבות לתביעה באופן ברור ומדויק, כדי להוכיח לבית המשפט שהתביעה מוצדקת.

הגשת מידע מרכזי: אחד המרכיבים החשובים בהכנת כתב תביעה הוא הכנסת כל המידע המרכזי לתוך הכתב. זה כולל את פרטי המושכר, תאריך התחלת ההשכרה, הסכם השכרה (אם קיים), סכום השכר החודשי, תאריך סיום ההשכרה (אם יש), ואת הסיבות לפינוי.

הצגת הטענות: בכתב התביעה, יש לציין את הטענות של המבקש, ולהסביר את הראיות שממחישות את הטענות הללו. זה כולל טענות כמו הפרת הסכם, אי שלמת שכר, נזק לנכס, או כל טענה אחרת שמוצדקת במקרה הספציפי.

הגשת ראיות: כחלק מההכנה לכתב התביעה, יש לאסוף ולהגיש את כל הראיות התומכות בטענות. זה יכול לכלול תמונות, דוא"ל, הסכמים, תשלומים, וע.

השלב האחרון בהכנת כתב תביעה לפינוי מושכר הוא כתיבת התביעה עצמה. בזמן זה, יש לסכם את כל הטענות והראיות בצורה מסודרת ולוגית, תוך כדי התחשבות בדרישות המשפטיות המסוימות לתביעה כזו. יש לוודא שכל המידע החיוני מופיע בכתב התביעה, ושהתביעה מציגה במלואה את המקרה של המבקש.

שמירה על דיוק: במהלך התהליך, יש לוודא שכל המידע בכתב התביעה מדויק ועדכני. שגיאות קטנות יכולות להכשיל את התביעה, אז יש לבדוק בקפידה את הכתב לפני הגשתו.

ההכנה של כתב תביעה לפינוי מושכר היא תהליך מורכב, המחייב הבנה מקיפה של החוקים והטענות המשפטיות הרלוונטיות. היא דורשת זהירות, קפידה על פרטים, ושיקול דעת משפטי.

שמירה על האינטרסים שלך: עורך דין תביעה לפינוי מושכר

עורך דין מייצג את אינטרסים של הלקוח. הוא מבין את החוקים המסובכים וההליך המשפטי, ומנהל את המלחמה בשמו של הלקוח. עורך דין מנסה להשג את התוצאה הטובה ביותר ללקוח, בין אם זה מצריך משא ומתן, פתרון מחוץ לבית המשפט או להתמודד בבית המשפט.

מערכת יחסים מקצועית: עורך דין תביעה לפינוי מושכר מנהל מערכת יחסים מקצועית עם המשכיר והשוכר. הוא נושא בדיאלוג ביניהם, מנסה למצוא פתרונות עבור שני הצדדים ולשמר את האינטרסים של הלקוח.

תכנון אסטרטגי: עורך דין תביעה לפינוי מושכר מגביר את הסיכויים להצלחה על ידי פיתוח אסטרטגיה משפטית מבוססת מחקר וניסיון משפטי רחב.

תמיכה משפטית: עורך דין תביעה לפינוי מושכר מסייע בכתיבת התביעה, מכין את הלקוח לדיונים, מנהל את המשא ומתן משפטי ומסייע בשלבים מכריעים של התהליך.

משא ומתן משפטי: עורך דין מנהל גם את המשא ומתן משפטי בשמך, מנסה להגיע לסכמה שתועיל לך, ואם לא ניתן להגיע לסכמה, הוא יציג את העניין במשפט.

הערכת התוצאות: בנוסף, עורך הדין מסייע לך להעריך את התוצאות האפשריות של התביעה ולבחון את האפשרויות שלך.

בחירת עורך דין מתאים היא צעד חשוב בדרך להצלחה בתהליך. בחר עורך דין בעל ניסיון, מיומן ומקצועי, שישמור על האינטרסים שלך ויסייע לך להשיג את התוצאה הטובה ביותר.

תביעה לפינוי מושכר בסדר דין מהיר - מה זה?

הסדר דין מהיר הוא דרך מהירה יחסית להגשת תביעה לפינוי מושכר. התהליך מאפשר לבעלים של נכס לפנות לבית המשפט כאשר השוכר לא מפנה את הנכס בתום תקופת השכירות.

הטבות של הסדר דין המהיר

הטבות של הסדר דין המהיר מרובות. ראשית, הוא מאפשר לבעל הנכס לחסוך זמן רב, שכן תהליך המשפט הרגיל יכול להיות ארוך ומתיש. שנית, ישנה חסכון בהוצאות המשפט, מאחר והתהליך מהיר ומרוכז.

תהליך הסדר דין המהיר

התהליך מתחיל כאשר בעל הנכס מגיש תביעה לפינוי מושכר לבית המשפט. במסגרת התביעה, מסביר בעל הנכס את הנסיבות שבהן השוכר לא מפנה את הנכס ומפרט את הנזק שנגרם לו. במידה והבית המשפט מקבל את התביעה, הוא מנפיק צו פינוי לשוכר.

תגובה לתביעה לפינוי מושכר: כתב הגנה

אם אתה שוכר שמקבל תביעה לפינוי מושכר, עשוי להיות לך זכויות הגנה. הגנה יכולה לכלול את העלאת טענות של מגבלות בתנאי השכירות או את החשיפה של מגבלות אחרות שעשויות להכשיל את התביעה לפינוי.

איך להגיב לתביעה לפינוי מושכר?

כאשר אתה מקבל תביעה לפינוי מושכר, הדבר הראשון שעליך לעשות הוא לפנות לעורך דין מנוסה בתחום. הם יוכלו לעזור לך להבין את הטענות המופנות נגדך ולהכין הגנה יעילה.

מה כולל כתב הגנה?

כתב הגנה הוא מסמך משפטי בו מגיב השוכר לתביעה לפינוי מושכר. הוא כולל את הטענות של השוכר למענה על התביעה ואת הבקשות שלו מהבית המשפט. לדוגמא, השוכר עשוי לטעון שהבעלים לא עמד בתנאי השכירות, או שהשכירות לא הופסקה באופן חוקי.

מובנה שכתב ההגנה צריך להיות מוכן באופן מקצועי ומדויק. ייתכן שטעויות או אי-דייקויות במסמך יובילו להחמרה של מצב השוכר. לכן, כדאי לפנות לעורך דין מנוסה בתחום הנדל.

תביעה לפינוי מושכר ללא חוזה שכירות: מה לעשות כאשר אין חוזה שכירות

במקרים מסוימים, שוכר יכול למצוא את עצמו במצב בו אין לו חוזה שכירות מול הבעלים. האם זה משנה במקרה של תביעה לפינוי מושכר? איזה אפשרויות יש לשוכר במצב כזה?

חוזה שכירות: האם הוא חיוני?

חוזה שכירות הוא מסמך משפטי שמגדיר את התנאים של ההשכרה, כולל זמן השכירות, סכום השכר ואחריותיות הצדדים. למרות שהחוזה הוא מסמך חיוני שמגן על זכויות השוכר והבעלים, אין חובה חוקית להכין חוזה שכירות בכל מקרה של השכרה.

תביעה לפינוי מושכר ללא חוזה שכירות: מה האפשרויות של השוכר?

אם הבעלים מגיש תביעה לפינוי מושכר ואין לשוכר חוזה שכירות, השוכר יכול להגן על עצמו על פי החוקים המקומיים. במקרים רבים, כל עוד השוכר יכול להוכיח שהוא שילם שכר דירה וכי הבעלים קיבל את השכר, הוא יכול להמשיך לשאת בדירה עד לסיום התהליך המשפטי.

למרות שאין חוזה שכירות, ישנן דרכיםניתן להשתמש בהן להוכחה של היחסים המשכירים. לדוגמה, קבלות תשלום, תקשורת בין הצדדים, תמיכה בעל-פה מצדדים שלישיים, ועוד.

התנהלות במקרה של תביעה לפינוי מושכר ללא חוזה שכירות

מומלץ לשוכר לקיים את ההסכמים המראשיים בין הצדדים. אם ניתן להוכיח את הסכם כזה, זה יכול להועיל בתהליך המשפטי. על פי הדין, אם שוכר שילם שכר דירה למשך תקופה מסוימת, הוא יהיה זכאי להמשיך לשאת בנכס עד לסיום התהליך המשפטי.

אף על פי שההסכמים המראשיים מתחילים לתת הגנה לשוכר, עדיין מדובר במצב משפטי מורכב שמצריך תמיכה משפטית מקצועית. לעתים, גם אם אין חוזה שכירות ממוסגר, יתכנו הסכמות כתובות או מילוליות בין הצדדים שיכולות לשמש את השוכר במהלך התהליך המשפטי.

לסיכום, חוסר חוזה שכירות לא פוטר את השוכר מהאפשרות להגן על עצמו במקרה של תביעה לפינוי מושכר. עם זאת, הוא מוסיף שלבים מורכבים לתהליך, ועלול להחמיא את האתגרים שהשוכר נתקל בה.

תביעה לפינוי שפגה: מה זה אומר ומה השלבים הבאים?

תביעה לפינוי מושכר פגרה היא תביעה שהפסיקה להיות בתוקף, בדרך כלל בשל החמצת תקופה משפטית מסוימת. זה עשוי לקרות, למשל, אם הבעלים לא ממשיך להוציא לפועל את התביעה אחרי זמן מסוים.

מה זה אומר כשתביעה לפינוי מושכר מפגרת?

כאשר תביעה לפינוי מושכר נהיה פגרה, זה אומר שהבעלים לא יכול להמשיך את התהליך המשפטי על בסיס התביעה המקורית. זה אומר שהשוכר לא יכול להיות מנותק מהנכס על בסיס התביעה המקורית.

מהם השלבים הבאים אחרי תביעה לפינוי מושכר שהפגרה?

אם תביעה לפינוי מושכר הפגרה, הבעלים עשוי להגיש תביעה חדשה. תלוי בתנאים המקומיים ובמצב המשפטי הספציפי, תביעה חדשה יכולה לכלול את אותן הטענות כמו בתביעה המקורית, או שהיא יכולה לכלול טענות חדשות.

עם זאת, בשלב זה, השוכר יכול להיות במצב טוב יותר. מכיוון שהתביעה המקורית פגרה, השוכר עשוי לקבל תקופה נוספת להתמודד עם המצב. זמן זה נותן לשוכר את האפשרות לערוך את התהליך מחדש, להתכונן להגנה משפטית ולחפש את המשאבים הנדרשים להגנה עצמית.

במקרה של תביעה חדשה, השוכר עשוי לבחון את טענות התביעה ולהגיב בהתאם. בנוסף, השוכר עשוי להתייעץ עם משאבים משפטיים כדי לבחון את האפשרויות שלו.

לסיכום, תביעה לפינוי שפגה היא מצב שבו הבעלים מאבד את האפשרות להמשיך את התהליך המשפטי בהתאם לתביעה המקורית. זה מצב שנותן לשוכר זמן נוסף ואפשרות לגבור על המשבר, אם יש לו את המשאבים והתמיכה המשפטית המתאימים.

תצהיר בתביעה לפינוי מושכר: הסבר על תצהיר בתביעה לפינוי

תצהיר בתביעה לפינוי מושכר הוא מרכיב מרכזי בתהליך. התצהיר הוא מסמך בו המבקש מפרט את טענותיו ומסביר את בסיס התביעה שלו. בעצם, זה המקום בו המבקש מציג את המקרה שלו למערכת המשפטית, מפרט את הפרטים של המאמץ והנזק שהוא חווה, ומבקש מהבית המשפט לקיים את התביעה שלו.

התצהיר אינו מסמך אובייקטיבי, אלא מסמך שמשקף את התפיסה של המבקש למציאות, לפי הפרטים שהוא מספק. לכן, מאוד חשוב להכין את התצהיר באופן מקצועי, לפרט את כל הפרטים הנדרשים, לספק תמיכה לטענות ולהבהיר את המטרות והתוצאות הרצויות.

אף על פי שאין צורך בעורך דין כדי להכין תצהיר, כמובן שעורך דין מקצועי יכול לעזור להבין את המסמך, להכין אותו באופן מדויק ולנווט בתהליך המשפטי.

הבנת הזמנה לדין במקרה של תביעה לפינוי מושכר

אחרי שהתביעה לפינוי מושכר מוגשה, המשנה הבא בתהליך הוא הזמנה לדין. הזמנה לדין היא מסמך הנשלח מהבית המשפט אל הצדדים השונים במשא ומתן, שמכיל את תאריך הדיון ואת הנושאים שיטופלו בו. זהו הזמן בו כל אחד מהצדדים מציג את הארגומנטים שלו, והבית המשפט מתחיל לשקול את המחלוקת.

הזמנה לדין היא חלק מהוכחת הצד המגיש את התביעה, והיא יכולה לכלול את התצהירים, קובצי המסמכים, וכל מידע נוסף שעלול להיות רלוונטי לדיון. זהו השלב שבו הבית המשפט מתחיל לעסוק בהכרעה המרכזית – האם לקיים את התביעה לפינוי מושכר.

דיון על התהליך המקוצר של בית המשפט עבור תביעות לפינוי מושכר ויתרונותיו

התהליך המקוצר של בית המשפט הוא אופציה שיכולה להקל על המשא ומתן במקרה של תביעה לפינוי מושכר. בתהליך המקוצר, בית המשפט מחליט לקצר את התהליך הרגיל, מה שכמובן יכול לחסוך זמן רב ולהקל על כל הצדדים.

אחד היתרונות העיקריים של התהליך המקוצר הוא חיסכון בזמן. הדיון הוא מהיר יותר ונמשך פחות, מה שמפחית את האי-נוחות של המשא ומתן הארוך. כמו כן, מאחר והתהליך המשפטי מקוצר, הוא גם יכול להיות פחות מעייף מבחינה מנטלית.

אף על פי שהתהליך המקוצר יכול להיות יותר מהיר, הוא אינו מפחית מחומרת העניין. זו אחת הסיבות שלמה חשוב להיות מצויד בייעוץ משפטי מומחה.

התהליך מתחיל עם כתיבת כתב תביעה מפורט שמתאר את הנסיבות ואת הסיבה לפינוי. זה מכיל את פרטי המשכיר והשוכר, את תאריך החוזה, את התנאים שנפרצו, וכן את הדרישה לפינוי.
ההוצאה לפועל היא גוף משפטי שאחראי לאכיפת החלטות הבית המשפט, כולל פינוי של מושכרים.
אם המושכר לא משלם, אתה יכול לשקול להגיש תביעה לפינוי. אנו ממליצים להיות מצוייד בייעוץ משפטי לפני שאתה עובר לשלב זה.
סדר דין מהיר הוא הליך שבו בית המשפט מחליט לקצר את התהליך הרגיל. זה יכול לחסוך זמן רב ולהקל על כל הצדדים.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע נוסף

יגאל כהן
יגאל כהן
Read More
מאז הפניתי לשירותיו של עו"ד אילן פורת, המשא ומתן עם המושכר שלי הפך להיות הרבה יותר נוח. המשרד שלו עזר לי להבין את החוקים והתהליכים הנוגעים לתביעה לפינוי מושכר והצליח להשיג לי את התוצאות שרציתי. אני ממליץ בחום על שירותיו.
אילנה שמיר
אילנה שמיר
Read More
פניתי לעו"ד אילן פורת לאחר שהתמודדתי עם בעיות משכירות ממושכות. הוא הביא לי למערכת הדין באופן מהיר ומקצועי, והגיע להסכם שהיה לטובתי. אני מודה לו על כל העזרה.
ניר בר-לב
ניר בר-לב
Read More
עו"ד אילן פורת עזר לי לנהל את תהליך הפינוי של מושכר שלא התנהג כראוי. תוך זמן קצר, הצלחנו להגיע לפתרון שהסיפק את צרכיי. אני ממליץ על שירותיו לכל מי שזקוק לעזרה בתחום זה.
יפויי כח מתמשך מדריך [מעודכן 2021]​
עורך-דין-חוזים

לשיחת ייעוץ עם עורך דין
ללא עלות וללא התחייבות
חייגו עכשיו!

Skip to content